Snart dags för manifestationen som ska rädda assistansen

Nu startar en avgörande kamp om framtiden för personlig assistans.
En av de viktigaste händelserna blir den rikstäckande manifestationen ”Assistans är frihet! Rädda LSS!” den 3 december.

Före årsskiftet kommer en ny rapport om assistans-indragningarna från Inspektionen för Socialförsäkringen, något som väntas få stor betydelse för hur regeringen agerar i fortsättningen.

Dessutom har den nya LSS-utredningen nu kommit igång på allvar. Utredaren har bland annat skapat flera olika referensgrupper där bland annat funktionshinderorganisationer deltar.

Men oavsett vad rapporter och utredningar kommer fram till har den allmänna opinionen en avgörande betydelse.
Och på den internationella funktionshinderdagen, den 3 december, väntas demonstrationer över hela landet.

 

Anders Westgerd
Anders Westgerd, GIL, är av de aktiva personerna bakom manifestationen i Göteborg den 3 december.

 

Arrangörerna hoppas på stor uppslutning även från allmänheten – inte bara från de som är direkt berörda av hotet mot LSS och assistans.

Så här skriver man i ett uttalande:

”Den personliga assistansen är hotad! En marginaliserad grupp trycks undan ytterligare, mänskliga rättigheter förbises. Regeringen tycker att kostnaderna för den personliga assistansen är för höga och har bett Försäkringskassan att 'bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen'. Detta har medfört att många mist timmar med personlig assistent trots att behovet av assistans inte förändrats. Enskilda har drabbats mycket hårt, deras liv har slagits i spillror.

Hittills i år har antalet personer med assistansersättning minskat med mer än 300. En person har avlidit som direkt följd av ett otillräckligt beslut. Många bär stora rädslor för hur framtiden ser ut.

Vi accepterar inte en nedmontering av den personliga assistansen och övriga insatser i LSS. Därför samlar vi oss för att sätta ner foten. Över hela landet! Kom och visa solidaritet med personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga!”

Uttalandet har undertecknats av Annelie Eliasson och Björn Lindquist, RBU, Christel Juhlin, medgrundare ”Tack vare assistansen”, Caroline Eriksson, Unga rörelsehindrade, Gunnel Ljungberg och Åsa Granbom Jonsson, FUB, Christian Karlsson, pappa till Oscar, samt Anders Westgerd och Caroline Ahlbäck Bräutigam, GIL.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *