Snart inflyttning efter åtta års kamp

Åtta års väntande och påtryckningar för ett nytt gruppboende. Men nu har missnöjet övergått till glädje över att ha lyckats.”Allt det gamla är glömt, nu är vi bara positiva”, säger Magnus Enell, pappa till Katarina som äntligen får flytta hemifrån.

Magnus Enell strålar av glädje när han förevisar ritningar över gruppboendet Solsidevägen som just nu växer fram på byggplatsen i Saltsjöbaden/Nacka.

Hit flyttar snart hans dotter och fem andra unga vuxna i åldrar mellan 20 och 30 år.
– Det blir fina lägenheter på 43–48 kvm i en byggnad som kommer att vara helt fantastisk när den är klar i september. Alla vi föräldrar är mycket positiva till att vi har fått påverka ritningar, material- och färgval. Den här bostaden blir en ro för själen!

Magnus är expert på miljö och hållbar utveckling, bland annat som adjungerad professor på KTH. Och som sådan är han mycket nöjd med valet av naturmaterial och återvunnet material. Han har många lovord över arkitekturen, anpassningarna och fasaden av lärkträ.

– Jag har hela tiden haft en massa frågor och bett dem att tänka till om miljö. Det är viktigt även med tanke på allergi och sånt, säger Magnus som berättar att även valet av färger har spelat stor roll.
– Färgerna ska vara bra även för själen.

 

Magnus Enell

Magnus Enell är pappan som aldrig gett upp – ända från de första diskussionerna för åtta år sedan till färgval och miljöanpassningar i nybygget.

 

Det nya boendet ligger i ett fint område med tallar, alldeles nära centrumet Tippen i Nacka/Saltsjöbaden. På andra sidan: golfbana, sjö med badstrand och naturreservat. Perfekt för utflykter, menar Magnus.

När Magnus jobbar med miljöfrågor på toppnivå i näringslivet är han van vid att det går undan. Han hoppades att det skulle gå snabbt även att ordna gruppbostad för dottern. Men åren har gått.

– Vi har pratat med Nacka kommun om gruppboendet i åtta år. Jag har varit envis och krävt att ”nu måste det ske”. Men det politiska styret i Nacka har kanske inte alltid varit bäst på att värna om personer med funktionsnedsättningar.

Lotta Nordqvist, kommunens planerare, håller dock inte med om att den politiska viljan brustit.
– Engagemanget från politikerna i Nacka är stort för att tillgodose behovet av bostäder för de personer som social- och äldrenämnden har det yttersta ansvaret för. Att arbetet med Solsidevägen tagit ovanligt lång tid beror tyvärr på brister i vår organisation och inte på politisk ovilja, säger Lotta.

Magnus dotter Katarina har nu hunnit fylla 30 år och bor fortfarande hemma hos sin mamma.
– Det har hon gjort på tok för länge. Visst har vi kunnat ”skicka” henne till ett gruppboende någon annanstans men det har vi inte velat göra.

Magnus vill att dottern ska få bo i Nacka även i framtiden, och att de gruppbostäder som erbjudits har haft brister.
– Ofta vill samhället samla fler personer med likadana funktionsnedsättningar på samma ställe och inte ha någon integrering. Det känns inte så bra. I resten av samhället är integrering en nyckelfråga.

På nya nya Solsidevägen blev det som föräldrarna önskar: hit flyttar sex unga vuxna med olika funktionsnedsättningar. Ett plus är också att flera av dem känner varandra sedan tidigare.

Trots allt slit är Magnus idag ”jättepositiv” och särskilt glad för att kommunens planerare Lotta Nordqvist på Nacka kommuns sociala kvalitetsenhet har varit så tillmötesgående och engagerad.

– Det är helt otroligt hur bra det har gått det sista året! Det beror på att Lotta är så trevlig och positiv. Hon är mån om att komma och tillfråga oss föräldrar och vill att vi ska prata med våra ungdomar om hur de vill ha det.

Tyvärr kommer processen även i framtiden att vara lång. Fem år måste man räkna med från behov till byggnation, även om det går smärtfritt, menar Lotta Nordqvist.

– Det är en otroligt komplicerad process med att hitta mark, att få beslut i flera olika nämnder och att hantera överklaganden.

För att ändå minska på väntan och krångel försöker Lotta nu se till att kommunen alltid planerar in gruppbostäder tidigt i planeringen av nya bostadsområden.
– Jag tar upp det i alla remissyttranden, säger Lotta.

Överklaganden tillhör vardagen när nya projekt planeras. Även Solsidevägen drabbades av överklaganden, från grupper som ville skydda både skalbaggar och träd.

– Det som oftast förlänger processen är överklaganden från grannar. Till 90 procent beror det på okunskap och en föreställning om att personerna som ska flytta in är ”farliga” eller missbrukar.

– Men det var ganska lugnt kring det här projektet. Jag har varit med om mycket värre med protestlistor från personer som bor flera kilometer bort från gruppboendet, säger Lotta.

– När de boende väl flyttat in uppstår en positiv relation med grannar som ser fördelarna med en verksamhet som är bemannad dygnet runt.

– Det är viktigt att ha en långsiktig planering för att kunna tillgodose behovet av bostäder. Vi skickar kontinuerligt ut en förfrågan till föräldrar med barn i de tidiga tonåren. Kommer ditt barn att ha behov av en gruppbostad, servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad enligt LSS och i så fall när? säger Lotta.

För Nacka kommun innebär nybygget att det lättar lite på kötiden för gruppboende. Men fortfarande gäller lång väntetid på gruppboende, om än inte lika lång som i exempelvis Stockholm. Och Nacka har sluppit böter, något som Socialstyrelsen utdömt för många andra kommuner som inte snabbt nog ordnat boende.

Samtidigt är det uppenbart att Lottas personliga engagemang har haft betydelse för att projektet gått i hamn. Hon har varit pådrivande hela vägen, ända fram till upphandling av byggare och driftansvariga.

– Vi har nyligen tecknat kontrakt med Olivia Omsorg AB som idag ansvarar för verksamheten på en gruppbostad i Älta. Företaget fick de bästa referenserna och presenterade en väl genomtänkt plan kring hur de ska arbeta med hälsofrämjande arbete. Det var en kvalitetskriterie som utvärderades och som de anhöriga poängterade som viktigt att prioritera, säger Lotta.

Hon är mycket nöjd med att Nacka kommun gör så kallade kvalitetsupphandlingar. Det innebär att man fastställert ett årligt belopp som driften får kosta och så får utförarna konkurrera om att erbjuda bästa möjliga verksamhet för de pengarna.

Därmed ska bästa kvalitet vinna upphandlingen – inte lägsta pris, som annars är så vanligt och ofta leder till bristande kvalitet. Lotta är också mån om att involvera föräldrar och boende.

– Jag tar alltid kontakt med anhöriga tidigt så att de är med i processen och inte bara sitter och väntar på inflyttningen, säger Lotta.

Peter Bertilsson, byggentreprenören Genova Property Groups representant på Solsidevägen, menar att detta har stor betydelse för slutresultatet:
– Det finns en mänsklighet och närhet i relationerna med de kommunala enheterna. Man vill ta hand om sina medborgare. Det är inte ”vi tjänstemän” och ”dom”. I andra kommuner kan det vara mycket svårare att komma fram och få en dialog.

Alla är överens om att det inte duger med ”vilken entreprenör som helst” för att lyckas med ett gruppboende.
– Det är få entreprenörer som jobbar med omsorgsboende och därför tycker vi att det är en intressant nisch för vårt företag, säger Peter Bertilsson.

– Vi vill ha projekt som vi kan vara stolta över både när det gäller miljö, arkitektur och funktionalitet. Det här ska vara vårt flaggskepp, och det kostar oss en del, men det får det göra för vi vill ha fler vård- och omsorgsboenden.

– Jag hoppas att de unga som flyttar hit, till sitt första egna boende, ska tycka att det är väldigt fint. Och jag vill kunna komma hit och vara stolt.

 

Lotta Nordqvist

Lotta Nordqvist försöker få in gruppbostäder i planeringen för alla nya projekt i Nacka.

 

Solsidevägen satsar även på att bygga bra relationer med grannarna.
– När vi öppnar kommer vi att bjuda in grannarna, så att de får lära känna personalen och de boende och upptäcka fördelarna med att ha ett lugnt och tryggt boende här. Jag är säker på att alla kommer att tycka att det här blir bra, säger Lotta.

Viktigast är förstås att de unga kommer att trivas.  
– Det händer fantastiska saker när man flyttaer till gruppboende. Många föräldrar har varit otroligt bekymrade – och så har det gått hur bra som helst, säger Lotta som har erfarenhet av många nya gruppboenden genom åren.

Magnus är glad över att de unga har lite olika bakgrund och förutsättningar. Men det ställer höga krav på både personal och de boende själva.

– Min dotters sociala kompetens kommer att få en skjuts framåt, av att bo med andra som också har speciella behov. Hon kommer inte att vara den enda som behöver få hjälp. Och så får hon kompisar, säger Magnus.

– Två av de övriga ungdomarna känner Katarina sedan tidigare. Det betyder trygghet för henne, liksom att vi föräldrar finns i närheten. Hon längtar ju efter trygghet i första hand, inte förändringar.

Efter alla år av kamp, varför lossnade det till slut?
– Jag tror att brist på upphandlingskompetens bidrog till att det drog ut på tiden. Någon sa upp sig, en annan gick i pension. Men Lotta gav inte upp utan såg till att driva på i alla fall, säger Magnus Enell.

Lotta tillägger:
– Jag är mycket stolt över hur bra det har fungerat med föräldrar och entreprenör. Vi är alltid glada när vi ses!

Åtta års kamp krävdes – trots det anses gruppbostaden vara ”ett gott exempel”, som nu uppmärksammas av andra kommuner.
– Nacka kommun har ett gott renommé kring hur vi arbetar med att tillgodose behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning. Nästa vecka ska jag träffa tjänstemän från Stockholm som kommer hit på studiebesök, berättar Lotta Nordqvist.

 

Mera fakta:

”Ingen risk för institution trots att vi bygger större än riktlinjerna”

Varför bygger ni så stort när Socialstyrelsen rekommenderar endast 3–4 personer per gruppbostad enligt LSS?
– Det är svårt att få ekonomi på gruppboenden med färre än sex lägenheter. Ute i landet bygger man mycket större. Vi tycker att sex är jättebra. Många större villor är i den här storleken, betonar Lotta Nordqvist.

Magnus Enell har inte heller något emot storleken på boendet:
– Som förälder känner jag inte att det finns något tungt skäl att antalet lägenheter ska vara färre. Jag ser ingen risk för att det ska bli en känsla av institution. Jag tror att Katarina kan kommer trivas här hela livet och ser inte idag att hon skulle vilja flytta någon annanstans i framtiden.

  

Magnus bästa råd till anhöriga som letar efter ett bra gruppboende

1. Välj ett gruppboende som har ambitionen att integrera personer med olika funktionsnedsättningar, inte ett boende där alla har samma funktionsnedsättning.

2. Det tar tid att komma från den första önskan om ett gruppboende till inflyttning. Acceptera att det tar tid, men ligg inte på latsidan utan kontakta själv kommunen med tät regelbundenhet.

3. Genom att vara aktiv själv så visar man som förälder att man är engagerad – var villig att hjälpa till i arbetet.
 

Hur kan TJÄNSTEMÄNNEN underlätta och skynda på processen?

Förstå att tjänstemännen oftast gör vad de kan, enligt deras mandat, men försök vara positiv och muntra upp även när det går trögt.

Som förälder vet man bäst vilka behov det egna barnet har men förstå att tjänstemannen också måste ta hänsyn till flera andra föräldrars önskemål och krav.

Var lika givmild med positiva kommentarer som med klagomål. Det finns alltid något positivt att säga, påpekar Magnus.

Det är viktigt att ha en organisation med samverkan mellan de olika enheterna och med rätt kompetens, säger Lotta.

 

Vad kan kommunens POLITIKER göra för att minska väntetiden?

Funktionshindrade är också väljare, även om deras föräldrar representerar dem. Se dem som lika viktiga som alla andra kommuninvånare.

Att värna om personer med funktionsnedsättning är lika viktigt som att värna om alla andra olikheter som icke-funktionshindrade har.

Var konsekvent i den kommunala prioriteringen, och omvärdera inte prioriteringen bara för att det kan finnas röster att vinna, genom att låta bygga en ishall eller idrotts­anläggning, säger Magnus.

Se över möjligheten att förkorta de olika beslutsprocesserna, uppmanar Lotta.

 

Hur kan ENTREPRENÖRER och arkitekter bidra till bra lösningar?

Använd gruppboendet Solsidevägen som det goda exemplet på hur dialogen med de boende och deras föräldrar kan ske. Glöm inte att det finns ”användare” av det färdiga boendet och deras önskningar bör man lyssna på tidigt och under vägen. En bra lösning är att agera precis så som Peter Bertilsson och hans företag.

I alla typen av byggen så är samrådsprocessen en viktig och nödvändig del. Att lyssna på intressenterna lönar sig alltid om man vill lyckas, säger Magnus.

Det är viktigt att upphandlingsunderlaget ger utrymme till anbudsgivarna att komma med egna kreativa lösningar, säger Lotta.