Snart kan unga boka fritidsledsagare på nätet

Tänk om ditt barn eller ungdom hade möjlighet att boka ledsagning till olika fritidsaktiviteter via nätet. Det skulle vara snabbt, enkelt och man skulle samtidigt få möjligheten till en mentor som brinner för idrotts- eller kulturaktiviteten. Det är inte en dröm längre, snart blir det nämligen verklighet i Umeå.

I Umeå satsar man stort på att få ut fler ungdomar med funktionsnedsättning i föreningslivet. Det tvååriga projektet ”Många syns inte, men finns ändå”, finansierat av Allmänna Arvsfonden, ska utmynna i att aktiva ungdomar lockas till att arbeta extra som ledsagare för att göra det enklare för fler att till exempel idrotta eller spela teater inom den allmänna föreningsverksamheten.

Foto på Anton Jonsson.– Det var helt nytt för oss. Tidigare hade vi inte tänkt på att det finns en massa ungdomar i Umeå som aldrig får möjligheten att delta inom idrotten och kulturen, berättar Anton Jonsson på IFK Umeå.

Han är en av projektledarna för det unika projektet. Grundidén till projektet kom från den andra projektledaren Nils Lindgren, som länge varit engagerad inom föreningsverksamheten i Umeå och samtidigt arbetat med fritid på barn- och ungdomshabiliteringen.

– Alla föräldrar och ungdomar jag träffat säger ungefär samma sak. Bra hjälpmedel är viktigt, men det absolut svåraste och viktigaste är att hitta en bra fritidsaktivitet. När barnen börjar skolan tappar de ofta sitt sociala nätverk och har svårt att passa in. Familjerna känner en fruktansvärd oro inför barnens fritid, berättar Nils Lindgren.

De flesta ungdomar blir förpassade till handikappidrotten, eller kommer inte ut alls. Nils Lindgren var trött på att den allmänna fritidsverksamheten var stängd för ungdomar med funktionsnedsättning och ville kunna erbjuda ungdomarna fler alternativ till fritid. Då föddes idén om att ledsagning kunde vara bryggan ut i föreningsvärlden.

– För mig blev det som en aha-upplevelse när Nils tog upp idén med oss. Enligt Riksidrottsförbundet ska alla aktiviter vara öppna för alla, men jag tror det är få kommuner som kan skryta med att alla är välkomna, säger Anton Jonsson.

I Umeå ser man inte längre några hinder. Här ska alla vinna på det kommande projektet. Målet är att bygga upp en webbsida där aktiva ungdomar kan anmäla sig efter intresseområde. Det kan bli en egen webbplats, eller så lägger man upp en sida på en mötesplats som Facebook, där de flesta ungdomar redan hänger. Sen kommer ungdomar som har rätt till ledsagning kunna gå in på webben och välja idrotter eller kulturaktiviteter, utifrån vilka ledsagare som anmält sig.

– Det är svårt att hitta jobb idag, särskilt för ungdomar. På det här sättet kan man arbeta som ledsagare inom ett område man är intresserad av, samtidigt som man får betalt. Det är bara positivt, eftersom man får fram ledsagare som faktiskt brinner för de aktiviteter de följer med på. Det känns jättekul, säger Anton Jonsson.

Enligt Nils Lindgren är projektet viktigt och man hoppas kunna bygga upp en metod, så att den sen kan spridas nationellt.

Foto på Nils Lindgren.– Det är ett sätt att utnyttja ledsagartjänsten. Ungdomarna som arbetar som ledsagare kommer snarare bli mentorer för olika aktiviteter. Det kan handla om att man hjälper en ungdom in i en aktivitet, att en hockeyspelande ledsagare tar med ungdomen på en hockeymatch eller att en ledsagare drar igång en hel teatergrupp. För den drivne ledsagaren kan det här bli ett gediget arbete, och man kan dessutom tjäna rätt bra om man är ledsagare till flera ungdomar på samma gång. Samtidigt som man får ett bra yrke på cv:t och är en god förebild för en annan människa, säger Nils Lindgren, som önskar att mentorskap för ungdomar med funktionsnedsättning var ett existerande yrke.

Därför är både Nils Lindgren och Anton Jonsson säkra på att det inte kommer vara svårt att engagera föreningslivet och ungdomar till att bli ledsagare. Nu återstår ett års arbete med att ta fram en samarbetsmodell. Det lokala föreningslivet, HSO, Handikappidrotten och Socialtjänsten ska tillsammans komma fram till en passande modell.

– Samtidigt måste föreningsverksamheten se över vilka anpassningar som kan krävas utifrån de behov som ungdomarna kommer ha. Tidigare har man inte sett ungdomar med funktionsnedsättning som potentiella starka medlemmar, så många lokaler är dåligt anpassade, berättar Nils Lindgren.

Om ett och ett halvt år räknar man ha kommit igång. Då kick-startar man allt med temaveckor, där ungdomar får möjlighet att prova på olika aktiviteter.

För mer info:
www.ifkumea.com

www.arvsfonden.se