Sociala företag måste bli bättre på att sälja

Nu vässar många sociala företag sin marknadsföring.

Det räcker inte att vara bäst på att stötta personer på väg till arbete. Vi måste bli duktigare på att sälja till företag, offentlig sektor och privatpersoner, säger Pernilla SveboLindgren, Vägen ut!kooperativen.

Vägen ut!kooperativen i Göteborg är ett  exempel på framgångsrika arbetsintegrerande sociala företag. Sedan starten 2001 har verksamheten växt till ett tiotal kooperativ med över 100 anställa och en omsättning på mer än 40 miljoner kronor.

– Vi kan bli hur stora som helst, säger Pernilla SveboLindgren, en av grundarna. Vår verksamhetsplan har som mål att år 2019 ha 31 verksamheter och 250 anställda.

För att klara målet krävs stora satsningar på affärsutveckling och marknadsföring.

– Vi ska bli duktigare på att sälja och se till att skapa nya kooperativ inom branscher där det finns efterfrågan, som fastighetsskötsel och matproduktion, verksamheter som dessutom innebär bra jobb för alla medarbetare, säger Pernilla Svebo-Lindgren.

 

Sju trender som gynnar sociala företag

Dagens Omsorg har tillsammans med Pernilla SveboLindgren identifierat sju trender som arbetsintegrerande sociala företag kan dra nytta av.

1. Andra företag vill ta socialt ansvar
Företag satsar allt mer på social hållbarhet eller CSR, corporate social responsibility. Det innebär i praktiken att allt fler företag vill köpa tjänster och produkter från sociala företag. Det kan handla om fastighetsskötsel, städning, catering, konferenser. ”Om ditt företag köper tjänsterna av sociala företag bidrar det till att skapa arbeta för människor som står långt från arbetsmarknaden. Tidigare talade företagen mest om miljömässig hållbarhet men nu slår social hållbarhet igenom.”

2. … och även privatpersoner vill ”göra rätt”
Privatpersoner blir allt viktigare kunder. Inte bara hos second hand-affärer och caféer utan även inom ”gröna tjänster” som trädgårdsskötsel. Intresset för handla etiskt ökar och ett bra sätt är att anlita sociala företag som skapar arbete för utsatta. Det kan vara betydligt mer effektivt än traditionell välgörenhet. ”Att ta sociala hänsyn ligger i tiden. Sociala företag har framtiden för sig eftersom de blir mer kända och fördelarna sprids via mun till mun mellan grannar och bekanta. Jag hoppas bara att rut-avdragen inte ska försvinna, de är bra för sociala företag.

3. Satsning på försäljning
Framgångsrik försäljning är avgörande även för sociala företag. Och det gäller att kunna sälja både till stora och små kunder, till privat sektor och offentlig. I Göteborgsområdet har ett antal sociala företag tillsammans dragit igång ett renodlat säljbolag, Social Trade Väst. Det är helt nybildat och har än så länge bara en säljare anställd. ”Sociala företag är alltid små och för att kunna leverera till större kunder måste vi gå samman för att bli intressanta. Via ett säljbolag kan vi även bearbeta mindre kunde effektivt, genom kontakter med företagarföreningar runt köpcentrum och industriområden.”

4. Stor potential hos offentlig sektor
Alla småföretag har problem med att vinna upphandlingar hos offentlig sektor, som ofta gynnar större företag. För sociala företag kan det i praktiken vara ännu svårare. Men nu börjar sociala hänsyn så smått slå igenom även i offentlig upphandling. ”I Göteborg har kommunstyrelsen sagt att 50 procent av upphandlingen ska ske sociala hänsyn. Hittills har detta mest gynnat byggföretag och liknande, men vi påverkar för att även sociala företag ska gynnas av detta. Kanske har vi varit lite otydliga med att erbjuda våra tjänster. Många sociala företag har växt fram genom bidrag från offentlig sektor och inte varit inriktade på att erbjuda och sälja bra tjänster, men det håller på att förändras.”

5. Framtiden kräver nya lösningar
Nya lösningar krävs för att klara framtidens välfärd och finanseringen av den offentliga sektor. Sociala företag har länge kämpat för att stötta personer som står långt från jobb. ”Jag upplever att något har hänt det senaste året, något som får mig att känna mig mycket mer hoppfull. Till slut har all information om sociala företag börjat slå igenom.”

6. Ny finansiering underlättar
Nya former av finansering gör det enklare att starta och driva sociala företag. I västsverige har kommuner och näringsliv stöttat starten av Mikrofonden, en fond som ska kunna låna ut till sociala företag. ”Sociala företag lyckas sällan  låna av vanliga affärsbanker, däremot av Ekobanken och JAK som är två banker som verkar för ett hållbart samhälle. Brist på kapital till investeringar är ett av de största hindren för sociala företag som vill växa.”

7. Ökat samarbete genom ”social franchising”
Social franchising är ett nytt begrepp som lanserats av Vägen ut!kooperativen i Göteborg och Coompanion. ”Det fungerar som vanlig franchising. Varje nytt socialt företag möter samma utmaningar. Istället för att uppfinna hjulet på nytt varje gång kan vi hjälpa varandra, till exempel genom utbildningar.” På Sociala företagsmässan 8-9 april 2015 i Stockholm kommer ”social franchising” att uppmärksammas och där kommer även Pernilla SveboLindgren att medverka.

 

Fler artiklar om sociala företag finns här.

Våra artiklar om Sociala företagsmässan 2015 finns här.

Vägen ut!kooperativen har en webbsajt på vagenut.coop