Sociala företag ska få bättre villkor

Bättre villkor för arbetsintegrerande sociala företag! Löftet kom direkt i Stefan Löfvens regeringsförklaring och nu är Tillväxtverket igång med arbetet.

I januari fick Tillväxtverket det formella uppdraget att, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, ta fram ett nytt program för att stödja utvecklingen av sociala företag.

– Vi har redan börjat träffas och planerar hur vi ska jobba för att redan till sommaren ha klart en lägesrapport, säger Eva Johansson, Tillväxtverket.

Förutom myndigheterna deltar organisationerna Coompanion och Skoopi i arbetet, liksom enskilda företag.

– Det är jätteviktigt att de sociala företagen och deras organisationer är med, det är de som ser till att det händer något, säger Eva Johansson.

Under Sociala företagsmässan 2015 i Stockholm i april kommer Tillväxtverket att aktivt träffa sociala företag och andra aktörer för att diskutera hur villkoren kan förbättras.

– Vi bokar en lokal och under två timmar bjuder vi in sociala företag för en dialog. Vi riktar oss speciellt till de som varit med länge och har mycket erfarenhet, men även andra är välkomna att delta.

Hur ser dina förhoppningar ut inför dialogen med de sociala företagen?
– Vi har jobbat med frågorna länge och kunskapen om vad som behöver göras finns redan. Jag tror att dialogen kan innebära att vi får bekräftat det vi tror och hört förut. Vi vill också att företagen ska känna att vi lyssnar på dem. Vi behöver också skapa förståelse för att förändringar inte går så fort utan kan ta lite tid.

Vilka är de vanligaste frågeställningarna?
– Den första fråga som alltid dyker upp är bristen på finansiering vid start och utveckling, att det behövs någon form av riskkapital för sociala företag. När man driver företag utan vinstintresse som syfte blir det ofta problem eftersom banker och andra vanliga finanseringsvägar är mer eller mindre stängda.

– Andra viktiga frågor handlar om arbetsmarknadspolitik. Hur hittar man till exempel rätt balans för ersättningen när det gäller personal med nedsatt arbetsförmåga?

– Lika villkor inom offentlig upphandling är också en stor fråga. Hur kan upphandlingar göras på ett sätt så att sociala företag kan konkurera på lika villkor med de större företagen? Hur kan vi upphandla så att de sociala företagens mervärde, deras särart, kommer till sin rätt i uppdragens genomförande?

– Behoven hos sociala företag handlar också om hur man utvecklar affärer och nya affärsmodeller. Där handlar det mycket om företagarnas egen drivkraft och vilja, men myndigheter kan också hjälpa till med skapa förutsättningar och riskkapital, säger Eva Johansson.

Det nya regeringsuppdraget ska slutrapporteras till Näringsdepartementet senast i januari 2016.