Nyheter

Socialdemokraterna lovar stoppa försämringar av stödet i skolan


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Striden är inte över om den nya skollagen, trots att Riksdagen beslöt att godkänna den i måndags. Marie Granlund, Socialdemokraternas talesperson i skolfrågor, lovar att riva upp eventuella försämringar av stödet till elever med funktionsnedsättningar.

Striden är inte över om den nya skollagen, trots att Riksdagen beslöt att godkänna den i måndags. Marie Granlund, Socialdemokraternas talesperson i skolfrågor, lovar att riva upp eventuella försämringar av stödet till elever med funktionsnedsättningar.

Blir stödet för elever med funktionsnedsättningar sämre eller bättre? Åsikterna om den nya skollagens bestämmelser går vitt isär.

En rad handikapporganisationer hävdar att lagen har en ”fallucka” som innebär att elever som får stöd riskerar att förlora dessa insatser när nivån godkänd uppnås.

Utbildningsdepartementet menar å sin sida att lagen aldrig har garanterat sådant stöd över nivån godkänt och att den nya skollagen därför inte alls innebär någon försämring.

Ett möte mellan handikapprörelsen och utbildningsdepartementet resulterade i en kortvarig samsyn. Handikapporganisationerna ansåg sig ha fått löften om att skollagen skulle kompletteras för att skydda elever som behöver stöd.

I en intervju med Föräldrakraft i måndags ville dock Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet, inte uttala sig om hur ”kompletteringarna” skulle utformas.

I en kommentar till intervjun skrev Sven Eklöf, handikapprörelsens talesperson i skollagsfrågan:
– Handikapprörelsen har funnit att det är en försämring. Regeringen vidhåller dock envetet att det är en förbättring, ett ord som skolminstern har använt vid marknadsföringen av lagen och senast idag använde vid presentationen av skollagen i riksdagen. Det är ganska klart att det i detta läge är omöjligt för regeringen att medge att förhållandet varit och är det motsatta.

Om det blir en vänsterseger i det kommande riksdagsvalet kommer eventuella försämringar att stoppas, säger Marie Granlund, S, till Föräldrakraft.
– Jag lyfte frågan i riksdagens skollagsdebatt och om det är så att försämringar har gjorts så kommer vi att åtgärda dessa, säger Granlund.

I riksdagsdebatten i måndags utlovade Marie Granlund även att reglerna för skolan ska göras om på andra sätt, för att minska klyftorna mellan eleverna och för att ge fler chansen att utbilda sig.
– Regeringen lägger förslag efter förslag som sorterar barn allt lägre ned i åldrarna. Återvändsgränderna blir ett faktum. Alla kan och alla ska få en chans till – och en till och en till. Det är vår ambition att öppna dessa dörrar om vi vinner valet, sa Marie Granlund i debatten.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Primass
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Annons för Tidvis
 • Etac R82 Caribou tippbräda