Nyheter

Socialdemokraterna planerar nya förslag om stöd i skolan


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Socialdemokraterna planerar nya förslag under 2012 för att förbättra stödet till elever med funktionsnedsättningar.
Det säger Mikael Damberg till Föräldrakraft i en kommentar till RBU:s nya rapport om bristerna i skolan.

Socialdemokraterna planerar nya förslag under 2012 för att förbättra stödet till elever med funktionsnedsättningar.
Det säger Mikael Damberg till Föräldrakraft i en kommentar till RBU:s nya rapport om bristerna i skolan.

– Jag blir väldigt berörd av berättelserna och statistiken som RBU presenterar, säger Mikael Damberg, socialdemokraternas skolpolitiske talesperson.

– Det är provocerande att så många elever särbehandlas negativt och att föräldrar så ofta uppmanas att välja skolor som man inte tror passar barnet.

Han har dock inte så många konkreta förslag på åtgärder – inte just nu.

– Vi tittar på olika förslag som gäller stöd och hjälpmedel men jag kan inte säga när de finns framme. Vi har under lång tid sett att skolorna inte riktigt förstår vilka möjligheter det finns att förbättra situationen och därmed även minska kostnaderna på lång sikt, säger Mikael Damberg.

På ett område kan Socialdemokraterna redan nu ge besked: Skollagen behöver förtydligas så att rätt till särskilt stöd inte bara ska gälla upp till nivån godkänt.
– Vi har redan en motion om att lagen ska klargöra att man har rätt till stöd så långt man kan utvecklas. Den motionen kommer vi att följa upp, säger Mikael Damberg.

I övrigt är det svårt att se tydliga skillnader mellan regeringen och Socialdemokraterna. Varken regeringen eller S vill införa någon ovillkorlig rätt för elever att välja skola.

– Vi har inget förslag om ett helt fritt skolval eftersom det skulle innebära ett absolut krav för alla skolor att anpassa för alla elever. Det finns inte pengar att kunna genomföra det rakt av, säger Damberg.

Mikael Damberg betonar att Socialdemokraterna vill komma till rätta med de ”sorteringsmekanismer” som följs i spåren av att det kommit in allt mer marknadstänkande i skolvärlden.

– Detta är väldigt farligt. Skolor får inte sitta och räkna på hur lönsamma olika elever är. Alla elever ska få stöd och hjälp för att behandlas lika. De skolor som sorterar elever efter lönsamhet ska sättas dit och jag tror att Skolinspektionen har de verktyg som behövs för att göra det.

På flera andra punkter som lyfts fram av RBU har Socialdemokraterna en uppfattning som är snarlik regeringens: Man sympatiserar med kraven, men har inga konkreta initiativ i bakfickan.

RBU:s krav på utökad rätt till skolskjuts för elever med rörelsehinder är ett exempel där politikerna väljer att ligga lågt.

– Alla sådana förändringar kräver att man avsätter pengar och just nu har vi inget sådant förslag. Däremot vet jag att många kommuner själva valt att vara generösa med skolskjuts och ansett att det är viktigt för eleverna, säger Mikael Damberg.

Inte ens hälften av de 400 föräldrar som ingått i RBU:s enkät upplever att deras barn har bra möjlighet att delta på idrottsdagar.

– Jag trodde inte att det var så vanligt att elever utestängs från idrottsdagar och jag blir väldigt provocerad av detta. Idrottsdagar bör vara inkluderande och en del av lärprocessen. Skolorna har ett stort ansvar att se till att alla kan delta, men jag vet inte om det krävs någon ny lag, jag tror att skollagen redan säger att barnen har rätt till detta, säger Mikael Damberg.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tidvis
 • Annons för JAG
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Fremia
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Annons för STIL
 • Annons för Unik Försäkring