Socialförsäkringen halverad – lägsta nivån på 40 år

Grattis alla skattebetalare – stöden till personer med funktionsnedsättningar, sjuka och barnfamiljer är på rekordlåg nivå.

SENASTE NYTT: Så mycket höjs ersättningar och bidrag 2024

Lägsta kostnadsläget på 4 decennier

Det visar Försäkringskassans rapport ”Socialförsäkringen i siffror 2023” som publicerats i sommar.

Under år 2022 var kostnaderna nere på 4,1 procent av BNP, Sveriges bruttonationalprodukt och landets totala ekonomi. Tidigare var 2019 års notering på 4,4 procent den lägsta andelen på fyra decennier.

Drygt hälften av 2022 års utbetalda 256 miljarder gick till sjuka och personer med funktionsnedsättning, drygt en tredjedel gick till barn och familjer och resterande del gick till andra ersättningar och till administration.

Det är utgifterna för sjukdom och funktionsnedsättning som har minskat mest, vilket framgår av Försäkringskassans diagram nedan.

Utvecklingen av socialförsäkringens utgifter för olika områden
Utvecklingen av socialförsäkringens utgifter för olika områden, enligt Försäkringskassans publikation.

Växande fattigdom vid funktionsnedsättning

Trots återkommande larm om höga kostnader, miljardrullning och fusk har det alltså aldrig varit lägre relativa kostnader under de drygt fyra decennier som Försäkringskassans statistik täöcker.

De rekordlåga relativa kostnaderna har inte varit gratis för alla.

Den ekonomiska tryggheten för personer med funktionsnedsättningar har blivit allt sämre under många år.

LÄS ÄVEN: Personer med sjukersättning måste få rätt att spara till en buffert

En förklaring är att aktivitetsersättning och sjukersättning kraftigt har halkat efter i utvecklingen av svensk välfärd. Det är en av de viktigast orsakerna till snabbt ökad fattigdom bland personer med funktionsnedsättningar.

Även kostnaderna för personlig assistans har minskat de senaste åren, samtidigt som bilstöd, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning mer eller mindre havererat på grund av regeländringar och besparingar.

Halverade kostnader sedan LSS infördes

Intressant att notera är att socialförsäkringen var som allra dyrast åren innan LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, infördes. När LSS trädde i kraft var socialförsäkringens andel av BNP cirka 9 procent. Därefter har trenden varit att kostnaderna har minskat relativt sett.

Hur ser det ut i Europa?

Försäkringskassan har även jämfört Sveriges utgifter med andra europeiska länders. Ifråga om offentliga transfereringar till hushåll så ligger Sverige i nivå med EU:s genomsnitt. Det finns dock stora olikheter mellan länderna vad gäller hur man ger stöd vid exempelvis funktionsnedsättning.

Offentliga transfereringar i förhållande till BNP år 2020 i Sverige och andra europeiska länder. Diagram från ”Socialförsäkringens i siffror 2023”.

Vad kostar det olika stöden?

De olika stöden inom socialförsäkringen har totalt sett minskat något under de tre senaste åren. I tabellen nedan (från ”Socialförsäkringen i siffror 2023”) kan du se utvecklingen för de olika områdena.

Mellan 2020 och 2021 ökade kostnaderna, men under 2022 gick kostnaderna ned till under 2020 års nivå.

Ökningen 2021 berodde främst på att aktivitetsstöden tillfälligt ökade under pandemin för att bekämpa arbetslöshet.

Andra intressanta förändringar är att bostadsbidraget har minskat kraftigt med 1,2 miljarder kronor 2020-2022.

Utgifterna för ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning har minskat med 1,5 procent, eller drygt 2 miljarder kronor 2020-2022.

Socialförsäkringens utgifter 2020–2022 i miljoner kronor 

Socialförsäkringens utgifter 2020-2022 i miljoner kronor (löpande priser)
Utgifter per utgiftsområde, miljoner kronor202020212022
EKONOMISK TRYGGHET FÖR FAMILJER OCH BARN
Föräldrapenning35 46935 18035 653
Tillfällig föräldrapenning9 97510 08510 397
Graviditetspenning6811 6541 263
Barnbidrag33 32633 39033 306
Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar5 2845 0194 126
Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag3 9603 9514 083
Underhållsstöd2 6362 6922 726
Adoptionsbidrag998
Totalt91 34091 97991 562
EKONOMISK TRYGGHET VID FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Sjukpenning41 15241 32944 704
Rehabiliteringsersättningar7998761 009
Närståendepenning180164186
Boendetillägg224251276
Ersättning för höga sjuklönekostnader17 67514 47911 751
Tandvård5 9566 7756 863
Sjukvård i internationella förhållanden495474515
Aktivitetsersättning och sjukersättning37 55135 74936 521
Bostadstillägg5 0604 9965 511
Merkostnadsersättning och handikappersättning1 3001 2521 305
Arbetsskadeersättning2 5672 3802 209
Bilstöd136138147
Assistansersättning23 52824 13524 099
Bidrag för sjukskrivningsprocessen2 1362 2071 290
Ersättning inom det statliga personskadeskyddet373734
Smittbärarpenning127393412
Totalt138 924135 634136 832
ANNAN UTBETALNING
Aktivitetsstöd13 47419 51016 470
Etableringsersättning2 2911 3521 014
Familjebidrag värnpliktiga242931
Totalt15 78920 89017 514
Totalt, exklusive administration246 052248 503245 909
Administration9 8809 97310 270
Totalt, inklusive administration255 932258 476256 179

 

3 kommentarer

  1. Vad blir socialförsäkringens del av BNP per person? Då befolkningen ökat under perioden så blir den siffran mer intressant. Samt hur mycket betalar varje svensk för att alla innevånare ska få goda livsvillkor nu, och hur mycket betalade varje svensk för detta 1990, 2000, 2010 och 2020? Det är intressant, för det visar hur humant ett samhälle är.

  2. Saknar siffror på hur mycket som betalas in och hur mycket som betalas ut av socialförsäkringen.
    Hur mycket går den på plus?
    Mvh Charlotta

Funktionen för kommentarer är stängd.