Socialstyrelsen kräver bättre information om stöd och rättigheter

Kommunernas information till personer med funktionsnedsättningar är bristfällig. Anpassad och lättillgänglig information måste nu prioriteras högre, anser Socialstyrelsen.

– Många kommuner saknar anpassad information om de sociala stöden, både på sina hemsidor och på socialkontoren. Andelen kommuner som har översatt information till teckenspråk är särskilt låg, skriver Socialstyrelsen i lägesrapport 2014 för vården och socialtjänsten.

En anpassad information gynnar personer med nedsatt funktionsförmåga oavsett ålder, det vill säga även äldre personer, betonar Socialstyrelsen.

Vidare påpekar Socialstyrelsen att det är särskilt viktigt att förbättra kommunernas webbplatser med tanke på kommunernas arbete med att digitalisera välfärdstjänsterna.

Socialstyrelsen är kritisk till att allt färre kommuner uppsöker personer med psykisk funktionsnedsättning för att informera om rättigheter och stöd.

Detta är bekymmersamt, anser Socialstyrelsen, eftersom många i målgruppen lever isolerat.