Nyheter

Socialstyrelsen stoppar omstritt assistansförslag


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Socialstyrelsen stoppar det omstridda förslaget till assistansbedömning.
– Dokumentet ska gås igenom så att det inte innehåller något som är integritetskränkande, säger Håkan Ceder, överdirektör på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen stoppar det omstridda förslaget till assistansbedömning.
– Dokumentet ska gås igenom så att det inte innehåller något som är integritetskränkande, säger Håkan Ceder, överdirektör på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens nya besked innebär alltså att det nya bedömningsunderlaget INTE kommer att testas på några personer som söker assistans.
– Detta är ett rent arbetsmaterial som inte är aktuellt att använda för testning. Först ska det gås igenom och därefter diskuteras på ledningsnivå hos Socialstyrelsen innan det testas, säger Håkan Ceder på måndagskvällen till Föräldrakraft.

När blir det aktuellt att testa ett nytt bedömningsunderlag?
– Inte förrän senare i vår, när vi har gått igenom det ordentligt så att frågor som är integritetskränkande inte finns med. Men det gäller att vi jobbar på, eftersom allt ska vara klart att redovisa för regeringen i mars 2011, säger Håkan Ceder.

Har ni ändrat planerna på att testa det nuvarande förslaget eller har allt varit ett missförstånd?
– Det kan jag inte svara på eftersom jag inte varit med i arbetet tidigare.
– Det vi nu säger är i alla fall att inga frågor ska vara integritetskränkande.

Men referensgruppen har trott att dessa integritetskränkande frågor skulle användas och har därför hoppat av samarbetet med Socialstyrelsen.
– Jag hoppas att de kommer tillbaka.

Har du förståelse för att de hoppade av?
– Jag beklagar att de gjorde det. Jag reagerade själv över en del av frågorna i formuläret.

På tisdag morgon ska Håkan Ceder träffa berörda medarbetare på Socialstyrelsen för en genomgång.
– Vi ska gå igenom det som hänt, tidplanen och hur vi går vidare. Sedan kommer jag själv att ta kontakt med representanterna i referensgruppen. Jag känner de flesta av dem sedan tidigare.

Varför har det blivit ett sådant kaos?
– Jag vet inte. Vi hade förstås gärna sett att vi hade haft en diskussion med handikapporganisationerna direkt och inte via media.

Kommer ni att lyckas göra ett bedömningsinstrument som inte blir integritetskränkande?
– Jag hoppas att det går men det är en grannlaga uppgift. Om vi lyckas skapa ett bra instrument är det bra för rättsäkerheten. Då kan bedömningarna bli mer transparenta och det blir tydligare på vilka grunder beslut fattas, men å andra sidan finns risk att man råkar ut för minutbedömningar, säger Håkan Ceder.

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för STIL
 • Annons för Primass
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Annons för Made for Movement