Socialstyrelsen: Valfriheten måste fungera bättre för de mest utsatta

Valfrihetssystem enligt LOV har brister när det gäller de mest sjuka och utsatta. Och bara var femte kommun har lättläst information trots att lagen kräver detta, rapporterar Socialstyrelsen.
Nu kräver Socialstyrelsen att kommunerna ser till att uppmärksamma individuella behov bättre, även för personer som inte klarar av att själv välja utförare.

Drygt hälften av kommunerna har inför valfrihetssystem inom omsorgen så att äldre och personer med funktionsnedsättningar själva kan välja utförare.

– Vi har följt upp kommunernas arbete utifrån ett särskilt fokus på de mest sjuka äldre, och vi ser att det finns brister. För den som inte kan göra välinformerade val bidrar inte valfriheten i sig till en mer jämlik vård och omsorg, säger Anneli Kastrup, utredare på Socialstyrelsen.

Var tionde person avstår från att välja och bland dessa finns personer som har svårt att fatta egna beslut, exempelvis på grund av demens.

Om det inte finns anhöriga eller en god man som kan bistå i valet tilldelas den enskilde ofta en utförare efter en turordningsprincip.

– Det handlar om en liten men väldigt utsatt grupp som riskerar att få sina utförare utifrån ett system som inte tar hänsyn till specifika behov, utan till vilken utförare som står på tur. Kommunerna behöver se till att de individuella behoven uppmärksammas även när någon inte kan utnyttja sitt fria val, säger Anneli Kastrup.

En allvarlig brist är att bara en av fem kommuner har lättläst information om valfriheten och de olika utförarna.

– Lättförståelig information är ett lagkrav. Bristerna är särskilt allvarliga eftersom de drabbar personer med kognitiva funktionsnedsättningar eller annat modersmål än svenska, säger Anneli Kastrup.

Läs pressmeddelandetSocialstyrelsens webbplats.