Nyheter

Socialstyrelsen vill mobilisera hela samhället mot misslyckad handikappolitik


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

Nya verktyg för kommunikation 2021
Konferens: Livets möjligheter
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Hela samhället måste mobiliseras för att rätta till de senaste tio årens misslyckade handikappolitik.
Särskilt viktigt är krafttag inom arbetsförmedling och utbildning, slår Socialstyrelsen fast i rapporten ”Alltjämt ojämt” som publiceras idag.

Hela samhället måste mobiliseras för att rätta till de senaste tio årens misslyckade handikappolitik.
Särskilt viktigt är krafttag inom arbetsförmedling och utbildning, slår Socialstyrelsen fast i rapporten ”Alltjämt ojämt” som publiceras idag.

{loadposition incontent}- Resultaten visar på stora skillnader i levnadsförhållanden mellan funktionshindrade och befolkningen i övrigt. Det gäller samtliga undersökta områden – utbildning, arbete, ekonomi, aktiv fritid och hälsa med boendestandard som enda undantag, skriver överdirektör Håkan Ceder och utredare Karin Flyckt i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.

Rapporten bygger på undersökningar av 57 500 vuxna med funktionsnedsättningar och visar att de har sämre utbildning, arbete, ekonomi och hälsa. Särskilt svåra villkor har unga vuxna med psykisk ohälsa.

De senaste tio årens handikappolitik har inte varit särskilt framgångsrik, att döma av rapporten som är ovanligt kritisk.

– Att dessa brister i jämlikhet konstateras samma år som den nationella handlingsplanen för handikappolitiken löper ut visar på behovet av förnyade ansträngningar, skriver Ceder och Flyckt.

– De områden som ingår i vår undersökning samspelar och förstärker varandra. De är alla av grundläggande betydelse för våra livsvillkor. Socialtjänstens insatser utgör en viktig del men kan inte isolerat utjämna skillnaderna, skriver de.

Socialstyrelsen efterlyser bland annat följande åtgärder:
* Se över stödsystemens inlåsningseffekter.
* Fler behöver gymnasieutbildning.
* Arbetsförmågan måste tas tillvara.
* Ökad tillgänglighet till en rikare fritid.
* Se över läkemedelsförskrivningen.

Här finns rapoorten http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-21

Här finns debattartikeln
http://www.dn.se/debatt/staten-har-misslyckats-med-stod-till-funktionshindrade-1.1129763

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för STIL
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för JAG
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Primass
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Mini Crosser X