Socialstyrelsen vill stoppa kommuners orättvisa villkor för assistans

Varannan kommun har infört egna riktlinjer som skapar ojämlikhet och kan begränsa personlig assistans. Många assistansberättigade har också drabbats av kraftiga nedskärningar.
Det framgår av en mycket kritisk rapport från Socialstyrelsen idag.

– Ungefär hälften av kommunerna satt upp egna avgränsningar och riktlinjer för personlig assistans. Det påverkar både ersättningsnivåerna och kriterierna för att få hjälp, säger utredaren Karin Flyckt.

– Bostadsorten kan därför bli avgörande för funktionshindrades möjlighet att arbeta, få hjälp med vardagssysslor och själva kunna välja assistent.

Nu vill Socialstyrelsen att lagen LSS ses över, för att minska olikheterna mellan kommunerna.
Socialstyrelsen vill också ha en ny insats i form av boendestöd för bättre hjälp i hemmet.

Socialstyrelsen har också granskat hur kommunerna hjälper assistansberättigade som fått assistansen indragen av Försäkringskassan.

– Hälften av dem som fick sin assistansersättning indragen av Försäkringskassan beviljades senare personlig assistens av kommunen enligt LSS. I genomsnitt sänktes då ersättningen med 18 timmar i veckan, vilket såklart riskerar att inverka negativt på vardagen, säger utredaren Karin Flyckt.

(Om de grundläggande behoven av assistans understiger 20 timmar per vecka övergår ansvaret från Försäkringskassan till kommunen.)

Socialstyrelsen är också kritisk till att kommunerna har olika ersättningsnivåer för personlig assistans.

Bara tre av fyra kommuner följer Försäkringskassans schablonnivå per timme för utförande av assistans. 14 procent av kommunerna använder en lägre timschablon än den statliga. Tolv procent använder andra ersättningslösningar, till exempel utbetalningar mot faktiska kostnader.

– Det behövs en mer enhetlig bedömning av ersättningsnivåer, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.