Socialutskottet: Rätta till bilstödet så snabbt som möjligt | HejaOlika

Socialutskottet: Rätta till bilstödet så snabbt som möjligt

Anpassad bil

Kräver också ny utredning av tolktjänst för personer med hörselnedsättning

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för USKA

Rädda bilstödet! En majoritet i riksdagens socialutskott vill att regeringen så snabbt som möjligt kommer med förslag om hur de nya bilstödsreglerna ska rättas till.

Dessutom vill man ha en ny utredning om tolktjänst för personer med hörselnedsättning och språkstörning.

Det är i samband med att socialutskottet behandlar 2018 års motioner som man kommit fram till dessa ståndpunkter.

Utskottet vill att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Så här skriver man i ett pressmeddelande:

• Regeringen bör tillsätta en ny utredning om tolktjänst för personer med hörselnedsättning och språkstörning. Enligt utskottet finns det problem med tolktjänsten för personer med hörselnedsättning och det råder oklarhet kring viktiga frågor som ansvarsfördelning, huvudmannaskap och finansiering.

• Regeringen bör så snabbt som möjligt behandla de uppföljningar som Försäkringskassan och Trafikverket har gjort av det ändrade bilstödet och därefter återkomma till riksdagen med förslag på hur bilstödet kan fås att fungera bättre.

Socialutskottet är dock inte enigt. S, C, V och MP tycker inte att det behövs något uppmaning till regeringen om att rätta till bilstödet. Regeringen redan arbetar med de uppföljningar som gjorts av bilstödet, menar dessa partier.

 

Tidigare artiklar om bilstödet

Publicerad:
2019-03-05

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Leva & Fungera, bilstöd, hjälpmedel, tolktjänst


ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content