Sök arbetsmarknadsstöd och arbetshjälpmedel direkt på webben

Hitta själv arbetsmarknadsstöd och arbetshjälpmedel på webben. Det är två exempel på hur Arbetsförmedlingen, mitt under pandemi och hög arbetslöshet, försöker förbättra jobbchanserna för personer med funktionsnedsättningar.

LÄS ÄVEN: Arbetsförmedlingens stöd vid funktionsnedsättning har kraftigt försämrats

Varför gör Arbetsförmedlingen denna översyn?

Varje år får Arbetsförmedlingen instruktioner från regeringen i ett regleringsbrev. För 2020 fick man i uppdrag av regeringen att beskriva hur man säkerställer att det finns ett fungerande stöd för personer med funktionsnedsättningar.

Nu har coronapandemin plötsligt gjort det ännu tuffare på arbetsmarknaden. Det har även gjort det mycket svårare att få praktik eller arbetsträning, vilket ofta krävs för att få jobb. Samtidigt har pandemin lett till att många personer med lönebidrag tvingats lämna sina jobb. Behovet av nya grepp för att öka jobbchanserna är alltså akut.

Hur bra lyckas Arbetsförmedlingen med sitt uppdrag idag?

I april 2020 rasade förmedlingen av jobb. Endast 4,2 procent av inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning kom då vidare till arbete eller studier. Ett år tidigare var motsvarande siffra 6,3 procent – en nedgång med hela 33 procent. Under juni och juli fortsatte det gå dåligt, om än inte lika illa som i april.

I slutet av juli var nästan 153 000 personer med funktionsnedsättning inskrivna på Arbetsförmedlingen. Cirka 62 000 av dessa var arbetslösa, medan övriga 80 000 hade arbete, ofta med lönebidrag.

Hur har Arbetsförmedlingens kaotiska omorganisation påverkat?

Arbetsförmedlingen medger att många medarbetare med kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering har försvunnit. En av de största utmaningarna just nu är därför att rekrytera medarbetare som vet hur man stödjer jobbsökande med funktionsnedsättning.

Surfplatta som hjälpmedel. Foto: Linnea Bengtsson
Snabbare och enklare sätt att få bidrag till arbetshjälpmedel utlovas av Arbetsförmedlingen. Foto: Linnea Bengtsson.

Vad är nytt kring stödet för att söka jobb?

Arbetsförmedlingens webbplats har gjorts mer tillgänglig – det har blivit enklare för alla att hitta information om olika stöd. Att använda skärmläsare fungerar nu bättre för personer med nedsatt syn som söker info om stöd. Platsbanken har fått en funktion för uppläsning.

Nästa stora steg blir att man direkt på webben själv ska kunna ansöka om bidrag till hjälpmedel.

LÄS ÄVEN: Hur får man bidrag till arbetshjälpmedel?

Filosofin är att ”individen äger sitt ärende” och snabbt ska få tillgång till information om stöd. Det börjar redan vid första kontakten. När man skriver in sig som jobbsökande ska man kunna informera om att man behöver extra stöd på grund av ohälsa eller funktionsnedsättning. Ett nytt verktyg för ”självskattning” tas fram för att underlätta detta.

Planen är också att arbetssökande snabbare ska få hjälp av olika specialiserade handläggare. Och om man behöver hjälp med samordning ska man också få sådant stöd.

En lyckad nyhet är att videomöten, som har fungerat bra för att ha kontakter med unga med psykisk ohälsa. Videomöten har provats vid insatser från SIUS, särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. ”Möjligheten att mötas utan att behöva resa till ett kontor har varit särskilt uppskattat bland dessa ungdomar, eftersom fysiska möten kan upplevas som ett hinder i kontakterna med myndigheten”, skriver Arbetsförmedlingen.

Om man ska sköta allt mer själv via självservice, blir det inte sämre stöd?

Ja, detta är en uppenbar risk, eftersom man nu inte har någon allmän tillgång till en egen handläggare. Risken är stor att jobbsökandes stödbehov inte upptäcks i tid. En tänkbar lösning, menar Arbetsförmedlingen, är att erbjuda en speciell samordnare för de jobbsökande som behöver det.

Hur får man stöd på vägen till jobb?

Här har Arbetsförmedlingen en rad olika insatser för rehabilitering, matchning och stöd genom SIUS-konsulenter. De yrkesgrupper som hjälper till är bland annat arbetsterapeuter, sjukgymnaster, audionomer, dövkonsulenter och synspecialister. De har specifik kompetens för att utreda och göra en analys av vilka krav arbetsplatsen och arbetsuppgifterna ställer.

Planen är att Arbetsförmedlingen ännu mer ska ta hjälp av externa företag som hjälper till med arbetslivsinriktad rehabilitering, bland annat individuellt stöd och utbildning.

Arbete i en ICA-affär. Foto: Linnea Bengtsson
Chansen till jobb har minskat drastiskt under coronapandemin, men nu hoppas Arbetsförmedlingen kunna vända trenden. Personen på bilden har inget samband med artikeln. Arkivfoto: Linnea Bengtsson.

Har arbetsförmedlarna rätt kunskap för att hjälpa till?

Kompetens är en bristvara, och ett stort problem för Arbetsförmedlingen. Nu försöker man stärka kunskaperna med en internutbildning om att ”Arbeta med personer med funktionsnedsättning”.
Utbildningen ska ge koll på hur vanliga funktionsnedsättningar påverkar arbetssökandes förutsättningar och möjligheter.

Man jobbar också på att bättre lyfta fram de arbetssökandes egna resurser och kunnande.

Nu i september 2020 släpper Arbetsförmedlingen dessutom ett nytt utbildningspaket för externa aktörer, arbetsgivare, myndigheter med flera.

När man har fått jobb, vilket stöd kan man då få?

Lönebidrag spelar en avgörande roll för att skapa rättvisa chanser för personer med funktionsnedsättning att få och behålla ett jobb. Arbetsförmedlingen planerar nu att koncentrera besluten om lönebidrag. Bedömningarna ska, som det så vackert heter, bli mer ”enhetliga och förutsägbara”. Exakt vad det innebär återstår att se.

Arbetshjälpmedel är ett annat viktigt stöd för att kunna arbeta. Och nu siktar man på att det ska bli snabbare och enklare att få bidrag till hjälpmedel. Idag är det arbetsförmedlare som drar igång den processen. I framtiden blir det den arbetssökande som själv gör detta genom att ansöka direkt på webben.

Vad spelar störst roll för chansen till arbete?

Arbetsförmedlingen har analyserat vilka faktorer som betyder mest för att lyckas. Så här kan de viktigaste framgångsfaktorerna beskrivas:
* Se kompetensen istället för funktionsnedsättningen.
* Hitta lösningar på arbetsplatsen.
* Kompetens och resurser för matchning.
* SIUS-konsulenter spelar en viktig roll på många olika sätt.

Hur utvecklas arbetsmarknaden i stort?

Enligt Arbetsförmedlingen har ”positiva tendenser skönjts vad gäller personer med funktionsnedsättning och arbetsmarknaden”. Kampanjen ”Gör plats” 2018–2019 visade attitydförändringar bland arbetsgivare och i samhället. Arbetsgivare har blivit mer positivt inställda till att anställa personer med funktionsnedsättning.

En analys av medierna visar att rapporteringen ändrat fokus från problem till att se funkisar som en outnyttjad resurs. SCB:s rapport för 2019 visar också på en ökad sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning – även om gapet fortfarande är jättelikt.

 

Källa: Arbetsförmedlingens rapport ”Säkerställa kompetens för ett fungerande stöd” släpptes 1 september 2020.

Fotnot. SIUS står för Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd för funktionshindrade i arbetslivet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Från Livets möjligheter 2022: Sex berättelser om vilket stöd som anhöriga behöver