Solna gör helt om inför 2021 – bonus till alla på daglig verksamhet

Den blågröna politiska ledningen i Solna gör helt om, efter förra veckans uppmärksamhet kring habiliteringsersättningen.
Därför kan alla 165 deltagare på daglig verksamhet enligt LSS se fram emot bonus på uppskattningsvis 9 000 kronor per person.

– Den extra ersättningen gör stor skillnad i vardagen för många i den här gruppen, säger Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) och ordförande i omvårdnadsnämnden.

Sökte bara tiondel

HejaOlika har tidigare lyft fram Solna som ett exempel på kommun som avstått från att söka hela statsbidraget till habiliteringsersättningen. De tre gångna åren har man bara sökt en tiondel av statsbidraget.

Solna motiverade sitt ställningstagande med att det behövs långsiktighet, så att habiliteringsersättningen inte höjs och sedan sänks.

Kritik även från talesperson

Kritiken var hård, bland annat från oppositionspartierna S och V.

Även Pia Steensland, KD:s talesperson i funktionshinderfrågor i riksdagen, påpekade att det var angeläget att använda statsbidraget för att förbättra för personer inom daglig verksamhet.

Nu har alltså majoriteten i Solna ändrat sig, på initiativ av Samuel Klippfalk, omvårdnadsnämndens ordförande.

Söker hela beloppet 2021

Det är för sent att ta del av 2020 års statsbidrag, men nästa år kommer Solna att söka hela det belopp Solna har rätt att söka av statsbidraget.

För Solnas del handlar det troligen om cirka 1,5 miljoner kronor av de 350 miljoner som avsatts i statsbudgeten för 2021.

Det väntas motsvara ungefär 9 000 kronor per deltagare i Solna, och utbetalningen ska göras som en bonus. (Den vanliga habiliteringsersättningen förblir oförändrad på 7 kronor per timme.)

Viktig signal

– Det handlar om att skicka en signal om att vi uppskattar deras insatser, samt stimulerar och motiverar dem ytterligare till att medverka i daglig verksamhet, säger Samuel Klippfalk.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *