Spänd väntan på beslut om VH Assistans framtid

VH Assistans grundare Veronica Hedenmark har inte förlorat kampviljan, trots att IVO återkallat tillståndet att bedriva personlig assistans. Efter nederlag även i kammarrätten väntar VH Assistans nu på besked om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Bedriver inte längre personlig assistans

Sedan bolaget fått avslag på sin begäran om inhibition är VH Assistans förbjudet att bedriva personlig assistans.

– Vi kan inte bedriva verksamhet som kräver tillstånd, men arbetar lika passionerat med att ge juridiskt stöd, rådgivning och utbildning. Nästan varje timme jobbar jag med klienter och andra företag, för att hjälpa till med ansökningar och överklaganden, säger Veronica Hedenmark i en intervju med HejaOlika 23 september 2022.

Hoppas få rätt i Högsta förvaltningsdomstolen

Hon betonar att sakfrågan ännu inte slutligt prövats, och hoppas fortfarande på att Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, ska ge hennes bolag rätt, och upphäva IVO:s beslut om återkallande av tillstånd.

– Jag kommer att lyfta varje sten för att få rättssäkerheten prövad, säger Veronica.

Hon menar att striderna kring Försäkringskassans återbetalningskrav och IVO:s återkallande av tillstånd har skapat turbulens även inom myndigheterna.

– Rättsosäkerheten är ett väldigt allvarligt problem, och det skakar kraftigt inom Försäkringskassan just nu. Det är uppenbart att Försäkringskassan och IVO samarbetar, IVO har inte dragit in ett enda tillstånd utan att Försäkringskassan varit inblandad.

”Det är viktigt att våga ta fajten”

Hon medger att det varit en ”jättetuff situation” med återkallandet av tillståndet att bedriva personlig assistans.

– Men jag mår bra och jobbar framåt. Det finns bara en riktning, inget stoppar mig, jag är helt orädd, säger hon. Det är viktigt att våga ta fajten, att stå upp när det blåser.

”IVO har gått på tredjehandsuppgifter från anonyma”

Veronica Hedenmark är mycket kritisk till hur IVO har skött ärendet om VH Assistans tillstånd för personlig assistans. I en intervju med HejaOlika i mars 2022 sa hon så här:

– IVO har bara gått på Försäkringskassans uppgifter. Vi har uppmanat IVO att besöka vår verksamhet, men det har man inte velat göra. Det finns graverande kompetensbrister hos IVO. Till exempel har man kallat oss ”vårdbolag”, trots att vi aldrig bedrivit vård. IVO har kallat mig ”vårdtagare”, något som jag självklart inte är för att jag är assistansberättigad. IVO har en viktig funktion men måste arbeta med rättssäkra underlag och inte gå på tredjehandsuppgifter från anonyma.

Striden har pågått sedan 2020

Striden började när Försäkringskassan år 2020 stoppade utbetalningarna till VH Assistans. I juni 2020 återkallade IVO tillståndet att bedriva personlig assistans.

I maj 2021 vann VH Assistans ett överklagande i förvaltningsrätten, som upphävde IVO:s beslut om återkallande. IVO överklagade i sin tur denna dom, och i februari 2022 fick myndigheten stöd i kammarrätten.

Kammarrätten betonar bland annat att det är allvarligt att VH Assistans förekommit i flera ärenden hos Migrationsverket om erbjudanden om skenanställningar till arbetssökande personliga assistenter. Kammarrätten menar att det finns stora brister i verksamheten vilket har betydelse för företagets lämplighet.

Ett stort antal assistansföretag har de senaste åren fått sina tillstånd återkallade av IVO. Den 1 november 2021 skärptes lagen för att göra det möjligt att stoppa alla utbetalningar till företag som saknar tillstånd för personlig assistans.

LÄS ÄVEN:
Återkrav och indraget tillstånd – hur räddar man den personliga assistansen?

Förbereder skadeståndstalan mot Försäkringskassan

Veronica Hedenmark förbereder en skadeståndstalan hos Justitiekanslern, i samarbete med andra assistansbolag (vilka dessa är har ännu inte offentliggjorts).

– Vi gör en grupptalan tillsammans med andra bolag om att Försäkringskassan överträder lagstiftningen, dels när man begär in bankuppgifter för assistenter och assistansanvändare, dels när man bryter mot omprövningsstoppet. Nu får JK pröva om det är rätt eller fel. Sedan kan vi gå till Europadomstolen.

Bonnier ger ut bok om Veronicas liv

Veronica Hedenmark avslöjar även att hon skriver på en bok om sitt liv, en bok som kommer att ges ut av Bonnier, förhoppningsvis till Bokmässan 2023.

Förutom om Veronica som person – hennes bolagsbyggande, motgångar och medgångar, drömmar och förväntningar – kommer boken att skildra hur det är vara beroende av myndigheter och att uppleva den rättsosäkerhet som många med assistans idag känner. Hon har arbetat med boken under två år.

– Det var mycket svårare känslomässigt än jag trodde att skriva boken. Det har varit mycket smärta och sorg, och blivit många omtag, säger Veronica Hedenmark.

Kritik mot HejaOlikas rapportering

Veronica Hedenmark är mycket kritisk till HejaOlikas artiklar. Hon beskriver dem som vinklade och partiska. Hon menar dels att HejaOlika undanhåller information om VH Assistans seger i förvaltningsrätten 2021, dels att det är anmärkningsvärt att HejaOlika lyfter fram henne som person medan andra bolag som förlorat tillstånd endast nämns med bolagsnamn. Veronica Hedenmark har fått läsa artiklarna före publicering och erbjudits kommentera innehållet.

LÄS ÄVEN: 
GUIDE: Vilken assistansanordnare är bäst för mig?
INTERVJU: Total rättslöshet – alla kan drabbas av återkrav