Ställ frågor om assistans och LSS till våra experter | HejaOlika

Ställ frågor om assistans och LSS till våra experter

Anna Barsk Holmbom och Harald Strand.

Anna Barsk Holmbom och Harald Strand. Foton: Linnea Bengtsson.

Harald är ordförande för FUB och har skrivit LSS-skolan. Anna driver utbildningar inom personlig assistans. Nu svarar de på dina frågor.

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

Har du en fråga om personlig assistans? Eller om någon annan av de tio insatser som ingår i LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade?

Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning, och Harald Strand, FUB och författare till LSS-skolan, vill göra sitt bästa att ge svar.

Mejla din fråga till info@faktapress.se så vidarebefordrar vi den till Anna och/eller Harald beroende på vilket ämne frågan handlar om.

Observera – din fråga kan komma att publiceras (men alltid anonymiserat, om vi inte kommit överens om något annat) för att fler ska kunna ha nytta av expertsvaret.

Tyvärr kan inte experterna besvara alla frågor som skickas in men om du inte får svar kommer frågan att läggas ut på HejaOlikas facebooksida. Vi informerar dig när det sker. Även där läggs frågan ut anonymt. Där kan du få svar av och diskutera med andra.

 

LSS omfattar följande tio insatser:

1.  Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder.
2.  Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.
3.  Ledsagarservice.
4.  Biträde av kontaktperson.
5.  Avlösarservice i hemmet.
6.  Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
7.  Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.
8.  Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
9.  Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.
10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

 

Lycka till med frågeställandet!

 

Publicerad:
2018-09-11

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
Anna Barsk Holmbom, Harald Strand, LSS, assistans, expertsvar


ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

STÄNG
Skip to content