Stärk användningen av åtgärdsprogram – banta inte!

Publicerat av
Redaktionen
Dela

Regeringens förslag att endast elever med ”stora behov” ska ha åtgärdsprogram kommer att leda till att ännu fler elever blir utan stöd för sina svårigheter.
Det skriver Inger Öhlmér i denna debattartikel. Hon menar att bristen på dokumenterade åtgärder är en viktig orsak till skolans kris.

DEBATTARTIKEL. Åtgärdsprogram är och skall vara ett verktyg i skolvardagen. Ett hjälpmedel för att i möjligaste mån kunna ge eleverna god undervisning. Ett verktyg som innehåller tydlig dokumentation av:
– Hur elevens svårigheter ser ut.
– Vilket stöd eleven behöver. Ett stöd som måste dokumenteras för att verkligen bli genomfört, som måste följas upp och som vid behov måste kunna revideras.
– Vem som ansvarar för vad.

Med det stora antal elever som lärare har undervisningsansvar för blir det utan dokumentation omöjligt att komma ihåg varje enskild elevs behov och genomföra nödvändiga åtgärder. Åtgärdsprogrammet blir därför en förutsättning för att kunna ge eleven den undervisning som krävs. Det blir med hjälp av detta verktyg möjligt att gå tillbaka och kontrollera vad som beslutats och genomförts.

Svårigheter som kan leda till att eleven inte når uppsatta mål måste beskrivas i åtgärdsprogram vare sig de är stora eller små. Det som kan synas vara ett litet behov kan kräva en åtgärd som på inga villkor får glömmas bort.
Alltför många elever får inte det stöd de behöver. Förslaget att endast skriva åtgärdsprogram till elever med ”stora behov” kommer att leda till att ännu fler elever blir utan stöd för sina svårigheter.

Många faktorer har bidragit till den situation vi upplever i skolan idag. Jag är övertygad om att bristen på medvetna och dokumenterade åtgärder är en grundläggande orsak. Åtgärdsprogrammet är ett bra redskap, men på alla nivåer finns brister i kunskapen om hur man dokumenterar tydligt.

Frågorna kring detta är många, både bland erfarna och nya lärare. Ge därför alla lärare fortbildning i:
– Hur man dokumenterar tydligt och enkelt.
– Hur man vinner tid genom att låta åtgärdsprogrammet bli ett arbetsverktyg i vardagen.
– Hur åtgärdsprogrammet då blir ett utmärkt kvalitetsdokument.
– Hur blanketter som föregår själva åtgärdsprogrammet kan ersättas av användning av mejl och annan datateknik.

Inger Öhlmér
FM, lärare, författare av handböcker för skolan, föreläsare och projektledare för kompetenshöjning i drygt hundra kommuner.
www.iorespons.se
 

Artikeln publicerades 2014-04-16

Publicerat av
Redaktionen
Nyckelord: åtgärdsprogram