Statliga specialskolor ska öppnas för fler barn

De statliga specialskolorna öppnas för fler. Regeringen vill göra dem tillgängliga även för elever med synskada och ytterligare funktionshinder. Elever med grav språkstörning ska också kunna gå statlig specialskola.

{loadposition incontent}
Regeringen har överlämnat ett förslag om detta i en remiss till Lagrådet.
– Utvidgningen ger större möjligheter för elever med funktionshinder och deras föräldrar att välja det utbildningsalternativ som är bäst lämpat för dem.
– Målet är att alla barn ska få bästa möjliga utbildning utifrån sina behov, säger utbildningsminister Jan Björklund.

De statliga specialskolorna har hittills riktat sg till barn som på grund av dövhet eller hörselskada inte kan gå i grundskolan eller motsvarande del av särskolan.
Regeringens förslag innebär att skollagen ändras från och med 1 juli.

Läs mer om de statiga specialskolorna på Specialskolemyndighetens webbplats på http://www.spm.se/