Statsbidrag till habiliteringsersättning väntas bli kvar även 2023

De senaste årens statsbidrag till habiliteringsersättning har blivit en framgång. Positiva formuleringar i budgetpropositionen för 2023 tolkas nu som att den nya regeringen behåller satsningen.

Berör 40 000 personer inom daglig verksamhet

Det handlar om 350 miljoner kronor årligen som via kommunerna går till cirka 40 000 deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS.

I budgetpropositionen konstaterar regeringen att ”kommunerna är positiva till satsningen då den riktar sig till en målgrupp med begränsade ekonomiska möjligheter och för att uppmärksamma gruppens insatser i den dagliga verksamheten”.

Vidare skriver regeringen att nästan hela statsbidraget på 350 miljoner kronor kom till användning under 2021. Statsbidrag betalades ut till 282 kommuner. För år 2022 blir redovisningen klar sommaren 2023.

Regeringen skriver också att kommunerna varit positiva även till att statsbidraget fick användas för att betala ut ersättning till deltagare även om de varit förhindrade att delta på grund av covid-19.

Besked kommer i regleringsbrevet till Socialstyrelsen

Victoria Seemann, politiskt sakkunnig hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, säger till HejaOlika att beslut om statsbidrag för 2023 blir klart den 22 december 2022 och kommer att framgå av regeringens regleringsbrev till Socialstyrelsen.

Under flera år har den tidigare S-regeringen satsat 350 miljoner kronor årligen i statsbidrag till kommuner som införde eller höjde habiliteringsersättningen. Pengarna går i sin helhet till deltagare inom daglig verksamhet.

Efter en trög start utnyttjar numera nästan alla kommunerna statsbidraget för att förbättra ersättningen till deltagarna inom daglig verksamhet.

LÄS ÄVEN: Habiliteringsersättning 2022 – tio kommuner kvar på skämslistan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *