Statssekreteraren om LSS: Alla kostnader måste finansieras

Före sommaren kommer direktiven för regeringens nya LSS-utredning. Mer än så ville statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson inte lova när hon på onsdagen medverkade på mässan Funka för livet i Växjö.

Madeleine Harby Samuelsson höll inledningstalet när mässan slog upp portarna vid lunchtid i Tipshallen på onsdagen.

Hon påminde besökarna om att Stefan Löfvens regering har utlovat stora satsningar på ett samhälle som funkar för alla.

– Det skapar stora förväntningar och är förpliktigande för oss, sa Madeleine Harby Samuelsson som är statssekreterare hos Åsa Regnér på socialdepartementet.

Hon tog bland annat upp riskerna för ökad fattigdom och ohälsa bland personer med funktionsnedsättningar. Det är exempel på områden som den nya funktionshinderpolitiken måste uppmärksamma.

Några ökade resurser utlovas dock inte. På Föräldrakrafts fråga om den kommande LSS-utredningen ger utrymme för ökade kostnader, om det visar sig att sådana behov finns, svarade Madeleine Harby Samuelsson att finansieringsprincipen gäller alla utredningar.

– Det innebär att alla kostnader måste finansieras. Den principen gäller för alla utredningar om det inte uttryckligen sägs något annat, sa Madeleine Harby Samuelsson.

Peter Andersson från organisationen Lika Unika var en av åhörarna, och han var inte helt nöjd med beskeden.

– Statssekreteraren nämner risken för fattigdom och arbetslöshet men det perspektivet saknas helt i regeringens budget. När det gäller utbildning och arbete blir det mycket upprepningar av sådant som inte märks i verkligheten, sa Peter Andersson.

– På område efter område krävs resurser om ambitionerna ska förverkligas. Även när det gäller LSS-utredningen finns denna dubbelhet; att man talar om att reformen ska värnas samtidigt som man säger att kostnaderna har stigit för mycket. Det vi  skulle vilja höra från regeringen är att behoven ska tillgodoses även om kostnaderna ökar, sa Peter Andersson.