Nyheter

Stefan Löfven vill skärpa kampen mot fusk


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Stefan Löfven. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Mer pengar till funktionshinderrörelsen.
En ny fuskdelegation ska bekämpa fusk med personlig assistans och anställningsstöd.
Det var ett par av nyheterna i Stefan Löfvens regeringsförklaring på tisdagen, den 15 september.

En efterlängtad nyhet var att funktionshinderorganisationerna ska få mer pengar från staten.

– Stödet till funktionshindersrörelsen höjs, utlovade Stefan Löfven, utan att ge några detaljer om hur mycket stödet förbättras.

En satsning på att stoppa fusk var en av nyheterna inom det sociala området.

– Fusket i välfärdssystemen ska bekämpas. Ett arbete påbörjas för att komma tillrätta med missbruk kring personlig assistans och subventionerade anställningar. Välfärden ska skyddas från ekonomisk brottslighet. En ny fuskdelegation tillsätts.

Löfven utlovade också ”ett kraftfullt åtgärdspaket för att bromsa de växande sjuktalen”.

– Ingen ska behöva bli sjuk av sitt arbete. En ny arbetsmiljöstrategi presenteras. Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort. Sjukförsäkringen ska leda människor tillbaka till arbete, inte till fattigdom.

I flera sammanhang betonade Stefan Löfven att ingen ska komma på efterkälken i samhället, inte minst på arbetsmarknaden.

– Arbetsmarknadspolitiken ska inte förpassa människor till en återvändsgränd i arbetslivet. Extratjänster införs. Långtidsarbetslösa ges möjlighet att studera med bibehållet aktivitetsstöd.

– Upphandlingar ska användas strategiskt. Krav ska kunna ställas på att långtidsarbetslösa får jobb eller praktik. Trafikverket har som första myndighet fått detta uppdrag.

– Möjligheter till delaktighet och arbete ska gälla alla, oavsett funktionsförmåga. Lönestödet utökas. Nya anställningar på Samhall möjliggörs.
– Ingen ung ska dömas till långtidsarbetslöshet. Unga ska plugga eller jobba. Arbetet för att ge unga under 25 år utbildning, arbete eller praktik inom 90 dagar påbörjas nu i landets kommuner. Traineejobb och utbildningskontrakt byggs ut, sa Stefan Löfven.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
ANNONSER
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Primass
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tidvis
 • Annons för STIL
 • Annons för JAG
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Särnmark
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Fremia