Stockholm inför valfrihet för intensivträning för barn

Ett år efter stormen kring intensivträning för barn väntas Stockholms läns landsting i morgon besluta om att träningen ska omfattas av vårdvalet LOV.

Det innebär att de barn och unga med rörelsenedsättning som behöver intensivträning kommer att få välja fritt mellan Move & Walk och andra verksamheter som godkänns inom LOV-systemet.

Stormen utbröt förra hösten när det blev känt att landstinget valt en annan verksamhet för intensivträning än Move & Walk som anlitats ända sedan 2000.
Föräldrar protesterade då mot att den populära konduktiva pedagogiken hos Move & Walk skulle avbrytas och ersättas med annan form av intensivträning.

Efter demonstrationer och andra protester från bland annat Miljöpartiet och Socialdemokraterna rev landstinget upp det omstridda beslutet och förlängde istället avtalet med Move & Walk till och med mars 2014.

Sedan dess har landstingets tjänstemän utarbetat en ny lösning som innebär att intensivträningen ska ingå i valfrihetssystemet LOV (lagen om valfrihetssystem). Det innebär att det kommer att finnas olika träningsverksamheter som barnen och deras föräldrar kan välja mellan.

Vårdvalet omfattar barn och ungdomar med varaktiga rörelsenedsättningar. I samband med att vårdvalet införs utökas intensivträningen så att den även erbjuds barn med andra diagnoser som medför varaktiga rörelsenedsättningar (CP-liknande skada, förvärvad hjärnskada och ryggmärgsbråck).

Helene Öberg (MP) var en av de politiker som ställde sig på de protesterande föräldrarnas sida när striden var som hetast förra hösten.

Hon är glad att landstingen nu planerar införa valfrihet.
– Vi ser positivt på detta, och hoppas att det verkligen kan innebära en förstärkt valfrihet för de barn och ungdomar som får intensivträning, säger Helene Öberg i ett yttrande.

Foto
Helene Öberg (MP) är glad över att förslaget att införa vårdval. Men hon menar att möjligheten att införa vårdval bör ses över även för vuxna i behov av intensivträning på grund av rörelsenedsättning. (Foto: Linnea Bengtsson)

En fråga återstår dock att lösa: Hur blir det med intensivträningen när de berörda barnen blir vuxna? Dagens intensivträning omfattar barn och ungdomar i åldern 0-19 år.

– Förvaltningen bör se över möjligheten att införa vårdval även för vuxna i behov av intensivträning pga rörelsenedsättning. Det skulle möjliggöra att de som vill fortsätta med exempelvis konduktiv pedagogik i vuxen ålder också får göra det, säger Helene Öberg i yttrandet.

Beslutet om att inför valfrihet för intensivträning för barn med rörelsenedsättning väntas tas av landstingets hälso- och sjukvårdsnämnden på tisdagen den 8 oktober.