Stockholm måste spara på hjälpmedel – men barn drabbas inte

Unga ska inte komma i kläm även om Stockholms landstings
hjälpmedelsenhet tvingas spara. Bengt Haglund, chefen för Rehab, habilitering och hjälpmedel vid Hälso- och sjukvårdsnämnden säger att i det arbetsmaterial som finns är barn undantagna avgifter. Sjukvårdslandstingsrådet Filippa
Reinfeldt vill idag inte kommentera eventuella avgifter för elrullstolar.

Alliansen i Stockholm vill ha 1 200 kronor om året från brukarna
i hyra för en elrullstol. Det skriver Svenska Dagbladet idag och
presenterar en lista över ett ”förslag” om att börja ta betalt för
vissa hjälpmedel och höja hyran på de som redan idag kostar. Men
politikerna hävdar att ett sådant färdigt förslag inte existerar.

– Filippa Reinfeldt har inte sett ett sådant förslag. Därför
kommenterar hon det inte idag, säger sjukvårdslandstingsrådets
pressekreterare Andreas Eriksson.

Föräldrakraft får tag på chefen för landstingets
hjälpmedelsenhet Bengt Haglund som menar att det som läckt ut till pressen är en ren ”bruttolista” där man enbart listat upp vilka
höjningar som skulle vara tekniskt möjliga.

– Det pågår ständigt översyner av budgeten och justeringar måste
göras från och till. Detta ”förslag” är bara ett arbetsmaterial som vi
använt för diskussion. Innan ett förslag färdigställs ska det gås
igenom av bland annat tjänstemännen och föreningar som DHR, De
handikappades riksförbund. Och vad som inte nämndes i artikeln var att
det i dokumentet tydligt framgick att en höjning för hjälpmedel till
barn inte är aktuell, säger Bengt Haglund.

– Det vore osannolikt om vi skulle föreslå att föräldrar till funktionshindrade barn skulle betala 1 200 kronor om året för att deras barn ska få ha en elrullstol. Det skulle troligen heller inte vara genomförbart med tanke på att dessa föräldrar redan idag har en stor samlad ekonomisk börda, säger Bengt Haglund.

Enligt det senaste budgetutfallet för Stockholms läns landsting
visar halvårsprognosen på 27 miljoner back i hjälpmedelskassan.
Kostnaderna är för höga och vissa justeringar kan krävas.

– Det sker en stor kostnadsökning vad gäller hjälpmedel. Vi har
en växande äldre befolkning och Sverige är det land i Europa som har
lägst medelvårdstid, alltså hur länge man stannar på sjukhuset och får
hjälp. Den ligger på tre dagar i Sverige och det innebär att fler
behöver hjälpmedel när de kommer tillbaka så pass snabbt till hemmet,
säger Bengt Haglund.

Senare i veckan är Bengt Haglund inbjuden till DHR för att diskutera
det publicerade arbetsmaterialet. Som det ser ut idag ser han att flera av
”förslagen” sannolikt inte kommer bli verklighet. Han påpekar även att avgiftsnivån är väldigt osäker, då det finns ett högkostnadsskydd för hjälpmedel på 2 000 kronor per år.

2003 blev det stor uppståndelse kring en höjning av
hjälpmedelskostnader för brukarna i Stockholms läns landsting. Då
höjdes bland annat avgiften för mindre hjälpmedel upp till 250 kronor.

Artikeln i Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_16879164.asp
Stockholms läns landsting: www.sll.se