Nyheter

Stockholm vill ge ungdomar jobb inom it och telekom


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Ett nytt it-projekt kallat Open Eyes ska hjälpa ungdomar med funktionsnedsättningar ut i arbetslivet. ”Jag ska locka förvaltningar och bolag att rekrytera personer till deras it- och telekomavdelningar”, säger Lars Ahlenius.

Ett nytt it-projekt kallat Open Eyes ska hjälpa ungdomar med funktionsnedsättningar ut i arbetslivet.
– Jag ska locka förvaltningar och bolag att rekrytera personer till deras it- och telekomavdelningar, säger Lars Ahlenius, projektledare.

Bakom satsningen står Stockholms stad, TietoEnator, TeliaSonera och Arbetsförmedlingen.

Till en början inrättas sex praktikplatser inom de olika verksamheterna. I satsningen ingår att göra en del av Stockholms stads webbtjänster mer tillgängliga för personer som har funktionsnedsättningar.

Enligt Lars Ahlenius passar jobb inom it och telekom ofta bra för personer med funktionsnedsättningar.

– Unga är stora användare av IT-och telekomtjänster och dessutom finns tekniska hjälpmedel för blinda, döva och rörelsehindrade som kompenserar funktionsnedsättningen, säger Lars Ahlenius.

Redan nu vet man att den här typen av projekt är lönsamma. Open Eyes föregångare avslutades förra sommaren och där fick mer än 75 procent av de praktikanställda fast arbete. Dessa arbeten var till 95 procent helt utan ekonomiskt stöd från statliga bidrag.

Open Eyes har en egen webbsajt på www.openeyes.se

 

ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HD Motion
 • Annons för STIL
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Primass