Stockholm vill ge ungdomar jobb inom it och telekom

Ett nytt it-projekt kallat Open Eyes ska hjälpa ungdomar med funktionsnedsättningar ut i arbetslivet.
– Jag ska locka förvaltningar och bolag att rekrytera personer till deras it- och telekomavdelningar, säger Lars Ahlenius, projektledare.

Bakom satsningen står Stockholms stad, TietoEnator, TeliaSonera och Arbetsförmedlingen.

Till en början inrättas sex praktikplatser inom de olika verksamheterna. I satsningen ingår att göra en del av Stockholms stads webbtjänster mer tillgängliga för personer som har funktionsnedsättningar.

Enligt Lars Ahlenius passar jobb inom it och telekom ofta bra för personer med funktionsnedsättningar.

– Unga är stora användare av IT-och telekomtjänster och dessutom finns tekniska hjälpmedel för blinda, döva och rörelsehindrade som kompenserar funktionsnedsättningen, säger Lars Ahlenius.

Redan nu vet man att den här typen av projekt är lönsamma. Open Eyes föregångare avslutades förra sommaren och där fick mer än 75 procent av de praktikanställda fast arbete. Dessa arbeten var till 95 procent helt utan ekonomiskt stöd från statliga bidrag.

Open Eyes har en egen webbsajt på www.openeyes.se