Stödet till elever med autism måste förbättras

Skolan måste förbättra anpassningarna för elever med autism. Det fastslår Skolinspektionen efter en specialgranskning.

Elva grundskoleelever med diagnos inom autismspektrumtillstånd har ingått i granskningen.

Skolinspektionen anser att skolpersonalen inte har tillräckliga kunskaper om de enskilda elevernas behov och därför inte ger rätt stöd.

Det finns en stor vilja hos personalen att ge stöd, men man saknar ofta kunskap om hur man kan anpassa undervisningen.
Det leder till att eleverna begränsas i sin kunskapsutveckling, vilket kan påverka deras framtida skolgång och möjligheter till arbete, anser Skolinspektionen.

– Alla elever har rätt att få det stöd de behöver för att klara undervisningen, säger Mirzet Tursunovic, utredare, Skolinspektionen.

Läs mer om granskningenSkolinspektionens webb.