Nyheter

Stödet till elever med autism måste förbättras


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Skolan måste förbättra anpassningarna för elever med autism. Det fastslår Skolinspektionen efter en specialgranskning.

Elva grundskoleelever med diagnos inom autismspektrumtillstånd har ingått i granskningen.

Skolinspektionen anser att skolpersonalen inte har tillräckliga kunskaper om de enskilda elevernas behov och därför inte ger rätt stöd.

Det finns en stor vilja hos personalen att ge stöd, men man saknar ofta kunskap om hur man kan anpassa undervisningen.
Det leder till att eleverna begränsas i sin kunskapsutveckling, vilket kan påverka deras framtida skolgång och möjligheter till arbete, anser Skolinspektionen.

– Alla elever har rätt att få det stöd de behöver för att klara undervisningen, säger Mirzet Tursunovic, utredare, Skolinspektionen.

Läs mer om granskningenSkolinspektionens webb.

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för HEA Medical
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för STIL
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HD Motion
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark