Nyheter

Stopp för lönebidrag efter fyra år men fler ska få trygghetsanställning

Denna artikel handlar om

 

Fler ska få chansen till trygghetsanställningar. Lönebidrag ska inte kunna beviljas längre tid än fyra år. Det är ett par av de förändringar på arbetsmarknaden som Peder Törnvall på Statskontoret föreslår.

Fler ska få chansen till trygghetsanställningar. Lönebidrag ska inte kunna beviljas längre tid än fyra år. Det är ett par av de förändringar på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar som Statskontoret föreslår.

Den 1 januari infördes några nya insatser för att förbättra jobbmöjligheterna för personer med funktionsnedsättningar. Dessa insatser har nu granskats av Statskontoret.

* Fördjupad kartläggning och vägledning (FKV) har bara använts i liten utsträckning och bör avskaffas, enligt Statskontorets rapport. Berörda personer bör i stället få ”arbetslivsinriktad rehabilitering”.

* Utvecklingsanställningar ger lyckade resultat.

* Trygghetsanställningar har blivit ett viktigt komplement till skyddat arbete vid Samhall. Statskontoret vill bredda målgruppen så att fler personer får chansen till sådan anställning. Trygghetsanställningar ska kunna beviljas även om funktionsnedsättningen inte är så omfattande. 

Statskontorets rapport De nya insatserna för funktionshindrade inom arbetsmarknadspolitiken kan laddas ner från
www.statskontoret.seStatskontoret anser att förslaget ger ökad trygghet för personer som känner att deras funktionsnedsättning innebär begränsningar under lång tid framöver.
– Även om lönebidragen i praktiken ofta har förlängts år efter år innebär de årliga omförhandlingarna en otrygghet som inte gagnar utvecklingen för den enskilde, skriver Statskontoret.

Samtidigt vill Statskontoret avskaffa möjligheten att bevilja lönebidrag längre tid än fyra år. Motivet är att lönebidrag ska ses som ett temporärt stöd.
– Om funktionshindret är av sådan art att det kräver stöd under längre tid än fyra år år det inte lönebidrag som borde vara den naturliga stödformen utan trygghetsanställning, anser Statskontoret.

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för Tobii Dynavox
Annons
Annons för JAG
Annons
Annons för Move & Walk
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Primass
Annons
Annons för Tidvis
Annons
Annons för Etac
Annons