”Stoppa vansinnet!”

”Någon måste stoppa detta vansinne.” Just nu är debatten het om Försäkringskassans nya behovsbedömningar. Kritiken är massiv, även från ledande politiker. Nu måste alla riksdagspartier ge besked om de stödjer kassans kontroversiella metoder.

– I min fantasi kunde jag inte tänka mig något så integritetskränkande, skriver Maria Lundqvist-Brömster, folkpartiets handikappolitiska talesperson i en kommentar på Föräldrakraft webbsida.

Socialstyrelsens och Försäkringskassans förslag till nytt underlag för behovbedömning har gjort henne ”beklämd, ledsen och arg”.
I stort antal andra läsarkommentarer på foraldrakraft.se ges uttryck för den otrygghet som hela handikappvärlden just nu upplever.

Så här skriver exempelvis Hans Eriksson:
”Försäkringskassan har börjat använda de funktionshindrade som försökskaniner för hur långt de kan gå i sin restriktivitet. De utsätter redan sköra och utsatta människor för en oerhört stor oro och trauman med oöverstigliga konsekvenser som följd när de mister sin assistansersättning. Någon måste stoppa detta vansinne.”

Föräldrakraft har under fredagen sänt ut en enkät till samtliga riksdagspartier för att utröna om det finns något politiskt stöd för Försäkringskassans nya metoder att räkna assistansbehov i minuter och sekunder.

Partiernas svar på följande frågor hoppas vi kunna redovisa måndagen den 8 december.

Vill du ha en återgång till en mer schablonmässig bedömning än det minuttänkande som Försäkringskassan har börjat tillämpa?

Anser du att det är förenligt med FN-konventionen om mänskliga rättigheter för  personer med funktionsnedsättningar att ha detaljerade frågor om exempelvis toalettbesök?

Anser du att nuvarande rutiner hos Försäkringskassan är förenliga med LSS-lagstiftningens intentioner? Om inte, är du beredd att förtydliga lagen för att ändra på detta?

Vilka åtgärder anser du behöver vidtas för att skapa trygghet för personer som har rätt till personlig assistans?