Stor brist på hjälpmedel för föräldrar

Det finns för få hjälpmedel för föräldrar med en funktionsnedsättning och många lämnas ensamma att själva hitta smarta lösningar för att vara mobila med sitt barn.

Det menar Nora Sandholdt, en av initiativtagarna till projektet och webbsidan ”Mamma, pappa, lam”. Projektet drog hon igång tillsammans med Erika Nilsson och Anna Oredsson.

På mässan Leva & Fungera i april, lanserar man en hjälpmedelsbank med tips och råd till föräldrar.

– Behovet är stort. Nyblivna föräldrar kastas ut i en helt ny situation. Ute i samhället ser man inte många föräldrar med en funktionsnedsättning, så det är svårt att hitta information om hur andra har löst olika problem. Det slutar med att många föräldrar måste uppfinna sina egna hjälpmedel, säger hon.

På mässan kommer ”Mamma, pappa, lam” arrangera en föräldraträff och ställa ut med en föräldrahörna, där man visar upp smarta hjälpmedel. I samband med detta lanseras hjälpmedelsbanken.

Målet är att kunna erbjuda en webbaserad kunskapsbank där föräldrar kan hitta smarta hjälpmedel som finns ute på marknaden. Men även få tips och råd om hur man själv kan anpassa.

– Det saknas tyvärr många produkter på marknaden och inom hjälpmedelsbranschen går det ganska trögt kring att utveckla utbudet. Anledningen är så klart att vi föräldrar med funktionsnedsättning är en ganska liten marknad, säger Nora Sandholdt.

Hon berättar att många föräldrar tidigare kunde få bra hjälp att anpassa på hjälpmedelscentralerna. Men att allt fler föräldrar inte får den hjälp de skulle behöva.

– Det är oklart kring ansvarsfrågan. Om hjälpmedelscentralen bygger en barnsits till en rullstol, vem bär ansvaret om något skulle hända? De anpassningar som tidigare gjordes, har blivit mycket färre på grund av att hjälpmedelscentralerna är rädda att något ska gå fel, berättar hon.

Ensamheten man som förälder med funktionsnedsättning känner, ledde till att Nora Sandholdt tillsammans med fler föräldrar 2013 drog igång webbsidan ”Mamma, pappa, lam”. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och vänder sig främst till föräldrar.

– Men intresset från mödravården har varit mycket större än jag trodde, vilket är väldigt roligt. Nu satsar vi på att samla in bra hjälpmedelsinformation så att vi sedan kan få komma ut och träffa arbetsterapeuter och hjälpmedelscentraler. Målet är att projektet ska leda till att föräldrar med en funktionsnedsättning kan känna sig mer självständiga, säger hon.
 

Läs mer på: http://mammapappalam.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *