Stor efterfrågan på idrottsdagar för särskolan

Särskolans elever är en eftersatt grupp när det gäller idrottssatsningar. School Days är en ny satsning på idrottsdagar som kan ändra på det. Bakom initiativet står Special Olympics Sweden, som är kopplat till Parasport-förbundet.

– Projektet hade som mål att arrangera 30 school days innan sommaren, men redan i dag har vi passerat 40 och flera skolor ber om en extra runda, säger Linnea Björndahl som är projektledare.

Hon medverkar på Särskolans rikskonferens i maj 2016 för att berätta mer om fördelarna med idrottsdagarna, som anordnas i samarbete mellan skola, lokala föreningar och Special Olympics.

– Det viktigaste med School Days är att alla människor har rätt till att få ha ett aktivt liv och genom våra school days kan eleverna introduceras på ett enkelt, roligt och tillgängligt sätt – alla kan vara med! säger Linnea.

Idrottsdagen sker under skoltid och eleverna får prova på olika idrotter som finns på orten, med förhoppningen att många av dem ska börja idrotta.

Behovet av idrottsdagar är stort, tycker Linnea. Unga personer med utvecklingsstörning är en grupp där man traditionellt sett en ökad risk för passivitet, isolering och därmed också fysiska och psykiska besvär.

– Trots detta är det just barn och ungdomar med utvecklingsstörning som har varit en mindre grupp i vårt föreningsliv och därför behövde vi göra ett projekt på gräsrotsnivå, säger Linnea Björndahl.

– Nu planerar vi för hur projektet ska utvärderas och hur arbetet ska fortskridas under hösten. Men en sak är säker, idrott är den bästa vägen för bättre hälsa för alla, säger Linnea Björndahl.

 

LÄS MER
På Special Olympics webbsida finns mer information om hur idrottsdagarna fungerar.