Stor oro för nya signaler om tuffare assistansprövningar

Regeringen uppmanar nu Försäkringskassan att ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”.

Detta uppfattas av många som en signal om ytterligare press på Försäkringskassan att hålla igen på assistansersättningen.

Uppmaningen finns med i regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan för år 2016 och väcker stor oro.

– Det kan inte vara Försäkringskassans uppgift att utan stöd av lagändring plötsligt fatta nya beslut med färre timmar, säger Anna Barsk Holmbom, specialist och utbildare inom personlig assistans.

Åsa Regner är minister med ansvar för personlig assistans.
HejaOlika har bett Åsa Regner, minister med ansvar för personlig assistans, om en kommentar till oron över regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan.

Vilhelm Ekensteen, som är ordförande för IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, betecknar regleringsbrevet som ”direkt skrämmande”.

– Den kategoriskt formulerade ordern till Försäkringskassan att bidra till att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar gör att varje assistansanvändare kan känna sin trygghet och grundläggande existensförutsättning hotad. Vem ska drabbas och hur? Kan den lag som tillförsäkrar oss ett omistligt, livsavgörande stöd  nu tolkas hur som helst, bara det åtlyder regeringens direktiv? säger Vilhelm Ekensteen.

Mera fakta

Så här skriver regeringen till Försäkringskassan i regleringsbrevet för 2016:

Mål och återrapporteringskrav
Mål för assistansersättningen

Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. En god rättstillämpning ska säkerställas och handläggningen, utredningarna och besluten ska vara likvärdiga över hela landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande. Därutöver ska Försäkringskassan verka för att de försäkringsmedicinska utredningarna och läkarutlåtandena håller hög kvalitet.

Motsvarande skrivning för år 2015 löd så här:

Försäkringskassan ska säkerställa en god kontroll av assistansersättningen för att motverka överutnyttjande. Handläggningen, utredningarna och beslut ska vara likvärdiga över hela landet och hålla utredningarna och beslut ska vara likvärdiga över hela landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning.