Nyheter

Stor satsning på utbildning – krav på första Världsautismdagen


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Kunskapen om autism måste bli mycket bättre hos personal inom bland annat skolan, socialtjänsten, vården och Försäkringskassan. Det säger Eva Nordin-Olsson på Riksföreningen Autism.

 class=Kunskapen om autism måste bli mycket bättre hos personal inom bland annat skolan, socialtjänsten, vården och Försäkringskassan. Det säger Eva Nordin-Olsson på Riksföreningen Autism.

FN har instiftat den 2 april som Världsautismdagen och i år det första gången som den äger rum. I samband med detta passar Riksföreningen Autism på att efterlysa en storsatsning på utbildning om autism.

– Kunskapen om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd finns hos fler idag. Men den är tunn. Fler och fler känner till funktionsnedsättningarna, men färre förstår vad de verkligen innebär och vilka konsekvenser de får för skolgång, sysselsättning och vardagsliv, säger Eva Nordin-Olson.

 – Också i vårt land utsätts personer med kognitiva funktionsnedsättningar, som autism och utvecklingsstörning, för avskyvärda övergrepp och rättsövergrepp inom verksamheter som ska ge stöd och service och tillförsäkra de funktionshindrade goda levnadsvillkor. Något den senaste veckan tydligt visat. Det är i strid med inte bara lagstiftning utan också mot FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Krafttag måste till för att stoppa detta.

I senaste utgåvan av Föräldrakraft (nr 2, 2008) framträdde Jenny Lexhed i en stor intervju om sin kamp för att ge sin son ett självständigt liv trots att han har autism. Hon kommer också att delta i en chat på DN:s webbsida idag den 2 april kl 13.30.

Världsautismdagen har en webbsida på http://www.worldautismawarenessday.org

 

ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Primass
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL