Nyheter

Storsatsning på hjälpmedel för unga drar igång


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

För första gången på många år satsar Hjälpmedelsinstitutet stort på barn och unga. Målet är att förhindra att unga hamnar mellan stolarna i hjälpmedelsapparaten, berättar Anita Boman.

Foto på Anita Boman.För första gången på många år satsar Hjälpmedelsinstitutet stort på barn och unga. Vid årsskiftet antog institutet ett nytt prioriterat område – ”Skola  till arbete”. Målet är att förhindra att barn och unga  hamnar mellan stolarna i den stora hjälpmedelsapparaten.

Tidigare har Hjälpmedelsinstitutets prioriterade områden varit äldre, kognitiva funktionsnedsättningar och boende. Nu släpper man boende som huvudprioritering och tar ett stort grepp om ungas situation.

– Än så länge är det ett stort område som vi håller på att konkretisera. Vi har massa idéer och håller på att sätta ihop passande projekt att söka pengar för, säger Anita Boman, projektledare på Hjälpmedelsinstitutet.

Sedan länge vet man att det finns stora brister i hanteringen av hjälpmedel och stöd för barn och unga i skolan. Ett stort problem är att kommun och landsting skjuter över kostnadsansvaret på varandra. Det är ofta extremt krångligt att dra linjen kring vilka hjälpmedel som är skolhjälpmedel och vilka som är personliga hjälpmedel. Detta gör att många unga får vänta länge eller inte alls får de hjälpmedel de behöver och har rätt till.

Ett annat alarmerande problem är att man i stort har misslyckats med att hjälpa unga med övergången mellan skola och arbete. I skolan har man vissa hjälpmedel och får ett visst stöd, men när skolan slutar hamnar många unga i ett svart hål.

– Idag finns stora möjligheter för unga när de slutar gymnasiet. De reser och de tar ströjobb för att tjäna lite pengar. Men unga som har funktionsnedsättningar har inte alltid de förutsättningarna. De behöver hjälp att hitta en stabil vardag och hjälpmedel för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden, säger Anita Boman.

Foto på Anita BomanOch det är just den problematiken som Hjälpmedelsinstitutet vill ta tag i. I tre år framöver kommer man arbeta aktivt med olika projekt som ska främja hjälpmedel i skolan och övergången till arbetsliv.

– Vi kommer titta på arbetsmiljön i skolan och ta fram både fysiska och virtuella klassrumsmiljöer. Dessa ska vara ett stöd för skolpersonal och visa hur man enkelt kan anpassa miljön för att passa fler elever. Vi kommer även ta fram exempel på hur man kan hjälpa elever med specifika behov, säger Anita Boman.

Viktigt är att ta fram modeller som passar alla elever i skolan och inte pekar ut enskilda elever. En av visionerna är att väcka intresset hos skolorna och få dem att förstå att en förbättrad miljö för elever med särskilda behov även kan vara positivt för den allmänna skolhälsan.

– Sedan vill vi arbeta med att utveckla samarbete mellan de olika aktörer som möter unga med funktionsnedsättningar. Skolan, habiliteringen, rehabilitering, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, alla måste samverka, berättar Anita Boman.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för JAG
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HD Motion
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Tobii Dynavox