”Stötande. Otillständigt. Fullständigt obegripligt”

– Förslaget måste ändras så att en omprövning bara ska omfatta ändrade förhållanden. Annars innebär förslaget att Försäkringskassans tolkningar kommer in bakvägen.

Det skriver RBU:s Maria Persdotter och Henrik Petrén i ett yttrande över regeringens förslag till ”nödstopp” för assistansomprövningar.

RBU har reagerat mycket starkt på en viss, mycket kortfattad, formulering i regeringens promemoria om ”Vissa förslag om personlig assistans”.

Regeringens förslag innebär att tvåårsomprövning av assistansersättning tas bort, men att Försäkringskassan ändå ska vara skyldig att ompröva rätten till assistans vid ”väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den assistansberättigade”.

RBU invänder kraftfullt mot att förslaget innebär att eventuella omprövningar ska innebära ”en fullständig prövning” och att ”vid denna prövning ska prejudikat följas”.

– Detta innebär att en assistansberättigad som exempelvis bedöms ha väsentligt ändrade förhållanden på grund av en ändrad skolsituation ska få hela sin rätt till assistansersättning omprövad, skriver RBU.

– Därmed kommer Försäkringskassans tolkningar av de senaste årens rättspraxis så att säga in bakvägen, trots att grunden för omprövningen inte har något att göra med det individuella behovet av hjälp för att tillgodose exempelvis de grundläggande behoven.

Foto.
Åsa Regnérs ”nödstopp” av Försäkringskassans tvåårsomprövningar anklagas av RBU vara inkonsekvent – eftersom det öppnar för släppa in Försäkringskassans tuffa rättsliga tolkningar ”bakvägen”. Foto: Linnea Bengtsson.

RBU ger regeringens förslag fullständig bakläxa:

– Detta är stötande och leder till absurda konsekvenser, inte minst för barn och unga som av naturliga skäl ofta har förändringar i sin livssituation på grund av yttre omständigheter som byte/avslut av skola, förändrade fritidsaktiviteter etc. Att sådana yttre omständigheter enligt förslaget ska leda till en fullständig omprövning av rätten till assistansersättning är inte bara otillständigt, det är dessutom helt inkonsekvent och ologiskt, skriver Maria Persdotter och Henrik Petrén.

Läs mer

Förslaget till ändrad lag får skarp kritik (tidigare artikel på HejaOlika)

Nödstoppet måste bli permanent

Vissa förslag om personlig assistans (regeringens promemoria 29 nov 2017)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *