Strid om barnförsäkring kan leda till miljonskuld

Att ta strid med ett försäkringsbolag om en barnförsäkring kan kosta barnet 880 000 kronor. Det visar ett aktuellt rättsfall som Trygg-Hansa i fredags vann mot en 17-åring som har autism.

Samma dag som Hovrätten i Malmö gav försäkringsbolaget rätt i tvisten med pojken meddelade Trygg-Hansa dock att bolaget efterskänker skulden.

– Det har aldrig varit vår avsikt att kräva pojken på pengarna. Hovrättens dom visar vilka kostnader vi har haft i rättegången. Det har aldrig inneburit att den berörda pojken eller hans familj automatiskt blir skyldig att betala oss de pengarna. Vi har sett till omständigheterna kring detta unika ärende och har efter att ha tagit del av dagens dom därför beslutat oss för att efterskänka våra rättegångskostnader, säger Björn Sporrong, ansvarig för Trygg-Hansas barn-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

– Ett barns ekonomiska framtid har i och med rättsprocessen i detta speciella fall äventyrats och det anser inte vi är försvarbart, därför väljer vi att efterskänka alla kostnader, säger Björn Sporrong.

Föräldrarna till pojken vill nu att domen väcker debatt om förbättrad rättshjälp. Trots det höga ersättningskravet som pojken drabbats av skulle han inte ha någon möjlighet till rättshjälp, enligt föräldrarna.

– Efter det att rättshjälpen i princip avskaffades i Sverige på 1990-talet, är en medborgare utan förmögenhet i praktiken rättslös, skriver föräldrarna i ett pressmeddelande.

– I ett civilmål i domstol anses ett autistiskt barn vara jämbördigt med ett rikt försäkringsbolag och döms att betala motpartens rättegångskostnader på  893 478  kronor. Trots att Trygg-Hansa hade en anställd, avlönad jurist, dömde rätten att Magnus utöver övriga rättegångskostnader ska betala Trygg-Hansas ”ombudskostnader” på ca 500 000 kronor för att juristen är ombud i just det här målet. Staten anser dessutom att barnet utöver det ska bära sina egna advokatkostnader på flera hundra tusen kronor och ger ingen rättshjälp. Hemförsäkringens rättsskydd på 60 000 och familjens tillgångar har inte räckt ens att betala sakkunnigutlåtanden, vittnen och advokatkostnader i första instans, tingsrätten. I Hovrätten har vår son fått vara utan advokat, och hans pappa har fört hans talan, skriver föräldrarna.

Tvisten gäller försäkringsersättning för pojkens autism. Trygg-Hansa har nekat ersättning och hävdat att autismen har varit medfödd och inte berättigat till ersättning.

– Tyvärr gick Hovrätten på Trygg-Hansas linje, trots att bolaget hade bevisbördan att autismen just i vår sons enskilda fall skulle vara medfödd. Vi anser inte att de bevisade det. Trygg-Hansas bevisning grundade sig på få, små studier på få individer och var enligt vår mening tunn, säger föräldrarna.