Striden avgjord – omstridd hjälpmedelsavgift är laglig

Kan abonnemangsavgifter införas för hjälpmedel som redan lånats ut avgiftsfritt?
Visst låter det märkligt – men nu är det klarlagt att detta är lagligt.
Men domen får kritik för att den ger användarna sämre skydd än på en öppen marknad.

Tung förlust för hjälpmedelsanvändare

Därmed har landets hundratusentals hjälpmedelsanvändare förlorat en viktig strid.

En hovrättsdom i mars 2022 gav Region Örebro rätt att ta ut en ny avgift även för hjälpmedel som lämnats ut långt tidigare.

Högsta Domstolen har nu i november sagt nej till att pröva frågan (målnummer T 2348-22). Domen i Göta hovrätt (målnummer T 2962-21) står fast.

LÄS ÄVEN: Vilka hjälpmedelsavgifter finns i din kommun och region?

Ny avgift gällde även gamla hjälpmedel

Striden har gällt de abonnemangsavgifter för hjälpmedel som regionen införde 1 januari 2020 och som uppskattas beröra 20 000 invånare i regionen.

Hjälpmedelsavgiften på 65 kronor gäller även gamla hjälpmedel som personer har fått långt före beslutat om nya avgifter.

Synskadades riksförbund uttalade 2020 att man ansåg att det är förbjudet att fatta beslut om avgifter som gäller bakåt i tiden. Förbundsjurist Anna Quarnström uppgav att ungefär 300 personer hade bestridit fakturorna från regionen.

– Vi är villiga att gå till domstol med en av våra medlemmars fakturor, eftersom vi tror på en fällande dom som får rättskraft som visar att regionen inte kan driva den här typen av fordringar, sa Anna Quarnström.

LÄS ÄVEN: Äntligen svart på vitt om ojämlika hjälpmedelsavgifter

”Har inte utlovat avgiftsfrihet för all framtid”

I hovrätten betonade regionen att avgifterna inte gällde förfluten tid, utan först från införandet 1 januari 2020. Regionen hävdade vidare att det stod användarna ”fritt att återlämna hjälpmedlen om de inte accepterade avgiften och därmed undgå betalningsskyldighet”.

Hovrätten skrev i domen att man inte kunde anse att regionen generellt skulle ha utlovat avgiftsfrihet i framtiden för redan utlånade hjälpmedel.

Kritik mot domen: Sämre skydd än på öppen marknad

– En mycket olycklig historia, säger Anna Quarnström, SRF, i en kommentar till avgörandet.

– Detta är en rättslig fråga som jag tycker fler borde bevakat eftersom domen rent rättsligt innebär att regionen fråntas de skyldigheter som en näringsidkare har mot konsument på den kommersiella marknaden. Det framstår rentav som omodernt att patienter och hjälpmedelsanvändare ska vara sämre skyddade mot denna typ av villkorsändringar än på en öppen marknad.

– Med det sagt bör domen ha ett begränsat prejudikatvärde, och det är möjligt att liknande påhitt kan generera ett annat utfall i domstol med ett annat upplägg. Jag är i vart fall stolt att vi på SRF stod upp för det som allmänheten betraktade som fel alldeles oavsett att regionen rättsligt fick rätt, säger Anna Quarnström.