Succé för företaget som frigör dolda resurser

Vi frigör Sveriges dolda resurs. Så lyder slagordet för ”nya” Left is Right, som gör succé efter omstarten.
– Jag förutspår att vi är fler än 20 personer om ett år, säger Lennart Jönsson som tog över som ny ägare för ett drygt år sedan.

Förra hösten ekade lokalerna på Döbelnsgatan i Stockholm tomma. Left is Right hade nyligen kraschat, trots stolta planer på att ge personer med Asperger syndrom och andra neuropsykiatriska diagnoser bra jobb

Men varumärket hade hittat en ny ägare hos Lennart Jönsson, mest känd som grundare av Misa. Idag är det full fart och ett 10-tal personer har fått jobb.

Hur har utvecklingen varit under det år som gått?
–  För ett år sedan hade jag och Klas Gustafsson visioner och idéer om hur verksamheten skulle kunna se ut. Idag består företaget av tio konsulter som gör uppdrag hos externa kunder. Vi har dessutom förstärkt med en konsultchef, så totalt är vi 13 personer.

Förra hösten satsade man hårt på att knacka dörr hos tänkbara kunder.

– Det var många möten och många dörrar att knacka på, men vi möttes av förvånansvärt stor entusiasm. Det resulterade i många bra kontakter i form av både goda rådgivare och dörröppnare.

– Mathias Axelsson, forskare på Handelshögskolan, har hjälpt oss förstå att vi måste vara både socialt ansvarstagande och marknadsmässiga i företagandet.

– Vi har även fått en kompetent rådgivare på marknadsföring, Torbjörn Lindgren. Han har formulerat två bärande budskap: ”Vi frigör Sveriges dolda resurs” och ”Med lite kunskap kan du få tillgång till mycket kompetens”.

Efter många fler samtal och kontakter anordnade Left is Right i våras en kundkonferens.

– Det ledde till att våra tre konsulter blev kontrakterade hos olika företag. De externa uppdragen påbörjades på allvar i september och nu är redan tio personer i jobb.

Framtiden ser ljus ut. Bland annat med tanke på att cirka 375 personer står på kö för konsultjobb.

– Vi är väldigt imponerade av de kvaliteter och den bredd på kompetens som finns samlat hos de som hör av sig, säger Lennart Jönsson.

Hittills är det inom tre huvudområden som Left is Right har ordnat arbete, nämligen IT, ekonomi och administration samt språk och översättningar.

– Dessutom fått ett spännande uppdrag som innebär att bistå matematiklärare på en stor högstadieskola. Uppdraget innehåller såväl undervisning till elever som handledning till lärare, säger Lennart Jönsson.

Hur ser vardagen ut på Left is Right idag?
– Förutom att sälja och genomföra uppdrag, så handlar det om att skapa ett företag med trivsel och struktur så att våra konsulter kan utvecklas i jobbet och personligen. Vi har ingen ambition att skapa en modell för fortsatt utveckling, snarare att skapa en bra arbetsmiljö och bra kultur för de personer som jobbar hos oss. Det allra viktigaste för mig är att det ramlar på uppdrag och att det finns en härlig stämning hos medarbetarna i företaget.

Vad är viktigast för att lyckas?
– Vi tonar ned prat om diagnoser och schablonbilder hur personer med till exempel Aspergers syndrom fungerar. Vi ser till de enskilda personernas förutsättningar och drivkrafter, för i botten så är vi alla människor. Och vi har alla vår profil.

– Vi aktar oss noga för att ha färdiga manualer, för struktur och eventuellt stöd skapas efterhand när vi börjar samarbeta med personer.

– En avgörande del för mig är hur våra konsulter pratar om Left is Right. Som jag ser det är det en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Det stimulerar oss att hela tiden leva som vi lär. Utan våra konsulters förtroende så har vi inget existensberättigande.

– De jobb vi åtar oss utförs på marknadsmässig bas. Vi säljer inte jobb med ”huvud på sned”. Vi vill inte ha några ”tyck-synd-om-jobb”. Kunden ska få sina tjänster levererade med hög kvalitet och inom tidsramen. Som alla andra konsultbolag är vi beroende av nöjda kunder, säger Lennart Jönsson.