Succé när elever får kognitiva hjälpmedel

I Norrköping får elever med kognitiva svårigheter hörselhjälpmedel för att lättare kunna koncentrera sig.

När specialpedagogen An­neli Forsberg och hennes kollegor gick på en hjälpmedelsmässa upptäckte de ett hörselhjälpmedel som gjorde att elev och lärare fick direktkontakt.

– Vi började fundera över om detta även kunde hjälpa elever med koncentrationssvårigheter. Företaget Com­fort Au­dio lånade ut ett hjälpmedel till en av våra elever och vi såg direkt hur det lättade för honom. Det gick lättare för honom i skolan och han blev mycket gladare, berättar Anneli Forsberg.

Ville ge det till fler

Anneli Forsberg, som är verksam både på Klockare­torpsskolan i Norrköping och dess skoldatatek, blev väldigt positiv till hjälpmedlet och ville ge det till fler elever. Problemet var att det var dyrt. Ett första kit med mikrofon och hörlurar kostade 14 000 kronor, och fler hörlurar till elever i samma klass kostade 7 000 kronor per elev.

– Det hade vi inte råd med. Så istället startade vi ett projekt och sökte pengar av Allmänna arvsfonden. Vi ville så gärna testa om det fungerade för fler, säger Anneli Forsberg.

Klimatet förbättrades

Projektet blev en succé. 22 elever i mellanstadiet på Klockaretorps­skolan och Lil­la De Geer-skolan fick hjälpmedlet och ganska snart märkte både elever och lärare en stor förbättring av klimatet i klassrummet.

– Alla lärare var positiva även om det kräver att läraren måste tänka på att sätta igång mikrofonen, tala till eleven med hörlurarna, men även att upprepa de svar som de andra eleverna ger på lärarens frågor. Detta för att eleven med hjälpmedlet ska hänga med i klassrummet på samma villkor, säger Anneli Forsberg.

Den stora förändringen på skolorna sedan hjälpmedlet infördes är att lärare upplevt att de fått en mer positiv relation till elever som tidigare haft svårt att koncentrera sig. Eleverna har även visat sig bli gladare, kunnat koncentrera sig under lektionerna och haft roligare på rasterna.

– Ett barn som haft en skön och avslappnande lektion blir lugnare på rasten och många elever som tidigare hamnat i bråk har inte längre några konflikter på rasterna, berättar Anneli Forsberg.

Andra elever ville pröva

Även de elever och klasskamrater som inte har några koncentrationssvårigheter har blivit intresserade av hjälpmedlet och också velat prova. Nu är projektet avslutat, med hjälpmedlen finns kvar.

– När elever slutar går hjälpmedlet vidare till nästa eller hamnar på Skoldata­teket där andra elever kan låna det, säger Anneli Forsberg.

På grund av succén med projektet har man nu dragit igång ett nytt projekt, denna gång med inriktning på högstadiet och gymnasiet.

– Tyvärr fick vi inga intresseanmälningar från vare sig elever eller lärare på gymnasiet. Men desto fler hörde av sig från högstadiet. 30 elever ville testa hjälpmedlet och vi har valt ut 17 elever som kommer att få hörhjälpmedel från och med höstterminen 2009, berätter Anneli Fors­berg.

Mer ansvar på högstadiet

Hon ser med spänning fram emot att se hur projektet tar sig på högstadiet, där eleven blir mer ansvarig för sitt hjälpmedel.

– Elever på högstadiet byter lärare och klassrum, vilket lägger större ansvar på eleven att se till att hjälpmedlet finns på plats. Det har varit viktigt för oss att elevens lärare i arbetslaget är positiva till projektet, så att vi kan arbeta tillsammans för att få det att fungera, säger Anneli Forsberg.