Succén till trots – svårt få kommunen att inse värdet

Habiliteket har blivit en succé, men det är få barn som kommer dit. Enligt Pia Winnberg-Lind­qvist och Annika Strömberg är det en lagom mängd, men det svåraste är att få kommunen att förstå värdet av Habiliteket.

– Vi erbjuder en paketlösning som föräldrar kan ansöka om. Här finns allt. Till andra specialskolor måste föräldrar släpa personliga hjälpmedel fram och tillbaka mellan skola och hem. Dessutom har vi korttidsverksamhet på samma ställe, vilket gör att våra skolbarn och förskolebarn som är här på helger kan använda våra aktivitetsrum som till exempel musikrummet och bubbelpoolen, säger Pia Winnberg-Lindqvist.

Utan assistenter

Fördelen med helhetslösningen som Habiliteket erbjuder är även att de flesta barnen inte behöver ha med sig personliga assistenter till skolan.

– Det är en kostnadssparning för stat, kommun och landsting. Men tyvärr måste många föräldrar kämpa hårt för att få tillstånd om att placera sina barn hos oss, säger Annika Strömberg.


Sommaren har börjat och här leker man björnen sover.

Alla har rätt att välja

Alla föräldrar har rätt att välja var deras barn ska gå i skola, men både Pia och Annika menar att kommunen gärna är restriktiva och har förbestämda skolor man kan gå på.

– Det är lågkonjunktur nu, så vi känner självklart av att det blivit ännu svårare. Men som vi ser det är det på barnens bekostnad, säger Annika Strömberg.
Pia Winnberg-Lindqvist håller med.

– Det finns få barn i Stockholm med så stora behov som våra barn. Man borde investera mer i att göra deras dagar värdefulla. Det är tyvärr ofta bara de starka föräldrarna som lyckas kämpa sig till ett godkännande. Men det är viktigt att understryka att vissa familjer får väldigt mycket hjälp och får en plats hos oss utan att behöva kämpa, säger Pia Winnberg-Lindqvist.

Vad kommunen ofta missar är att tidiga insatser för barnen är en investering för livet.

– De får igen det sedan. De här barnen kommer alltid vara beroende av stort stöd och vi ger dem en möjlighet att bli mer självständiga. Kommunen får igen insatsen när barnen blir vuxna, säger Pia Winnberg-Lindqvist.

Ingen lyx

Så fortsätter hon.

– Vi kämpar för varje krona och det är verkligen ingen lyx att driva en verksamhet som Habiliteket. Det handlar om mänskliga rättigheter. Barnens rätt till ett värdigt liv. Just våra barn hamnar ofta i skolor där pedagoger inte hinner med all viktig träning de behöver. Man har fler barn och det finns inte tid. Och barnen protesterar ju inte, samtidigt som föräldrarna har så mycket att de inte orkar göra något åt det, säger Pia Winnberg-Lindqvist.