Sussa sött? En fråga om rätt taktik…

Två av tre barn med funktionshinder har svårt för att sova. Sömnproblemen kan hota hälsan både för barnen och föräldrarna – men det finns lösningar…

En tredjedel av livet ägnar människan åt att sova. Mot den bakgrunden är det lätt att förstå att sömnen är ett av de viktigaste inslagen i vardagen. Sover vi inte ordentligt fungerar vi inte som människor.
För barnfamiljer kan det vara svårt med sömnrytmen med oroliga barn som har mardrömmar och inte kan somna. I en familj där ett barn har särskilda behov kan problemen bli ännu större, då smärta, hjärnaktivitet och förskjutna dygnsrytmer bidrar till att försvåra sömnproblemen. De påverkar hela familjens sömn och kan bli ett stort hälsoproblem.

Men det behöver inte vara hopplöst. Med rätt taktik och struktur på sovrutinerna kan även de största sömnproblemen förebyggas. Som vuxen behöver du inte sova mer än sex till nio timmar, men dina barn behöver upp till 13 timmars sömn beroende på ålder (spädbarn sover ännu mer – mellan 14 och 17 timmar per dygn). Hos en normalt fungerande män­niska ställer den biologiska klockan in sig på att dygnet har 24 timmar och sömnen blir ett naturligt inslag i vardagen.
Denna artikel baseras på det material som RBU (Riksförbundet för barn och unga med funktionshinder) utarbetat inom sitt projekt ”Läggdags”. Här utreds de vanligaste sömnproblemen hos barn med eller utan funktionshinder och enkla råd och tips på vad du som förälder kan göra på hemmaplan för att hjälpa ditt barn.

Ytterligare information om speciella sovhjälpmedel (som sovutrustning, kramplarm och taklyft) finns att läsa om i boken ”Sov Gott!” av sjukgymnasten Sara Holm och arbetsterapeuten Pia Winnberg. Boken finns att beställa från RBU:s webbsida www.rbu.se.