Svårare än någonsin att klara skolan för barn med hörselskada

Barn med hörselskada har svårare än någonsin att klara skolan. Bara en
av tio går vidare till universitet. Det slår Svenska Audiologiska
Sällskapet fast i en inbjudan till konferens på Conventum i Örebro
nästa vecka.

 title=
Syftet med årets ”Audiologisk dag” som äger rum i Örebro den 29 oktober är att sätta fart på arbetet med att förbättra skolmiljön och ge bättre stöd till elever med hörselproblem.

Bullret i skolorna har nämligen fortsatt att öka. En förklaring är att akustiken i skollokalerna är dåligt anpassad till modern pedagogik.

Ett par exempel:
* Tidigare pedagogik innebar klassrum med lång efterklangstid medan ny pedagogik kräver klassrum med kort efterklangstid. Ny pedagogik i otidsenliga lokaler ger usla förutsättningar till lärande.
* I den gamla skolan förmedlade lärarna kunskap till en tyst klass. I dag präglas skolans vardag av ett gemensamt ”kunskapande” som bygger på dialogen i klassrummet och ofta med flera grupparbeten i samma klassrum.

Arrangörerna bakom Audiologisk Dag menar att elever med hörselskador ofta håller en låg profil i de bullrande klassrummen. De fråga sällan om och får själva ta anvaret för att höra.

Audiologisk Dag är ett samarbete mellan Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Specialskolemyndigheten och Specialpedagogiska institutet. Även Hjälpmedelsinstitutet deltar i konferensen.

Svenska Audiologiska Sällskapet finns på www.sasaudio.se
Programmet finns på http://www.horsel.se/horsel.se/