Nyheter

Svårare än någonsin att klara skolan för barn med hörselskada


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Barn med hörselskada har svårare än någonsin att klara skolan. Bara en av tio går vidare till universitet. Det slår Svenska Audiologiska Sällskapet fast i en inbjudan till konferens på Conventum i Örebro nästa vecka.

Barn med hörselskada har svårare än någonsin att klara skolan. Bara en
av tio går vidare till universitet. Det slår Svenska Audiologiska
Sällskapet fast i en inbjudan till konferens på Conventum i Örebro
nästa vecka.

 title=
Syftet med årets ”Audiologisk dag” som äger rum i Örebro den 29 oktober är att sätta fart på arbetet med att förbättra skolmiljön och ge bättre stöd till elever med hörselproblem.

Bullret i skolorna har nämligen fortsatt att öka. En förklaring är att akustiken i skollokalerna är dåligt anpassad till modern pedagogik.

Ett par exempel:
* Tidigare pedagogik innebar klassrum med lång efterklangstid medan ny pedagogik kräver klassrum med kort efterklangstid. Ny pedagogik i otidsenliga lokaler ger usla förutsättningar till lärande.
* I den gamla skolan förmedlade lärarna kunskap till en tyst klass. I dag präglas skolans vardag av ett gemensamt ”kunskapande” som bygger på dialogen i klassrummet och ofta med flera grupparbeten i samma klassrum.

Arrangörerna bakom Audiologisk Dag menar att elever med hörselskador ofta håller en låg profil i de bullrande klassrummen. De fråga sällan om och får själva ta anvaret för att höra.

Audiologisk Dag är ett samarbete mellan Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Specialskolemyndigheten och Specialpedagogiska institutet. Även Hjälpmedelsinstitutet deltar i konferensen.

Svenska Audiologiska Sällskapet finns på www.sasaudio.se
Programmet finns på http://www.horsel.se/horsel.se/

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
ANNONSER
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Fremia
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Primass
 • Annons för Särnmark
 • Annons för STIL
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för JAG
 • Annons för Unik Försäkring