Svårare att få assistans beviljad vid autism

Det har blivit allt svårare att få personlig assistans för personer som har autism. Det uppger Christian Källström, chefsjurist på Humana.
– Vi ser gång på gång att personer med autism nekas assistansersättning trots att varken lagen eller hjälpbehovet har ändrats.

Christian Källström menar att det beror på att Försäkringskassan har ändrat praxis.
– För att ta bort rättsosäkerheten behövs ett klargörande från högre instans eller ett förtydligande i lagtexten, säger han.

För att få personlig assistans beviljad av Försäkringskassan måste personen behöva hjälp med ”grundläggande behov” under minst 20 timmar per vecka.
Grundläggande behov definieras som personlig hygien, måltider, klä av och på sig, kommunicera och ”annan hjälp som kräver ingående kunskaper”.

Typiskt för personer med autism är bland annat att det krävs kunskap om funktionsnedsättningen för att kunna ge hjälp. Autism är samtidigt en bred diagnos med stora variationer från person till person.

Enligt Humanas chefsjurist har Försäkringskassan på senare tid kraftigt begränsat rätten till assistans. Personer med autism som behöver annan hjälp än rent praktisk får ofta avslag.
I praktiken kräver Försäkringskassan numera, enligt Humana, att det finns behov av ”aktiv tillsyn” på grund av psykiska tillstånd eller av medicinska skäl.
Att personen i övrigt kan behöva hjälp från någon med ingående kunskaper räknas inte – även om det kan vara en förutsättning för att få övriga grundläggande behov tillgodosedda.

– Försäkringskassans tolkning innebär att många personer med autism inte längre anses ha rätt till assistans, eftersom det saknas ett fysiskt funktionshinder som medför ett praktiskt hjälpbehov med grundläggande behov, säger Christian Källström.
– Även om tillsynsbehovet är så stort att personen inte kan lämnas ensam är det inte tillräckligt för att falla under begreppet ”aktiv tillsyn”.

Enligt Källström resulterar detta i att allt fler personer med autism tvingas till institutionsboende.
– Om personen inte beviljas assistans finns ofta bara gruppbostad som alternativ eftersom personen inte klarar av att bo egen lägenhet med stöd från hemtjänst.