Svårare att överklaga beslut om bostadsanpassning

Färre får till bostadsanpassning, enligt en ny rapport från Boverket. Det har också blivit betydligt svårare att överklaga kommunernas beslut.

Både kostnaderna och antalet beviljade bidrag minskade under 2010.

Samtidigt blir allt fler sökande missnöjda med kommunernas beslut. Under fjolåret ökade överklagandena från 385 till 403.

Men det lönar sig dåligt att överklaga. Under fjolåret ändrades bara vart tionde beslut  och det var det lägsta nivån någonsin sedan lagen om bostadsanpassningsbidrag infördes 1993.

De senaste två åren har andelen ändrade beslut halverats från den tidigare normala nivån på cirka 20 procent.

Boverket har avgjort 8 tillsynsärenden under 2010. Kommunerna har då fått kritik bland annat mot långa handläggningstider och brister i rutinerna vid överklaganden.