Nyheter

Svårare att överklaga beslut om bostadsanpassning


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Det har blivit svårare att få bidrag till bostadsanpassning, att döma av en ny rapport från Boverket. Det har också blivit betydligt svårare att överklaga kommunernas beslut.

Färre får till bostadsanpassning, enligt en ny rapport från Boverket. Det har också blivit betydligt svårare att överklaga kommunernas beslut.

Både kostnaderna och antalet beviljade bidrag minskade under 2010.

Samtidigt blir allt fler sökande missnöjda med kommunernas beslut. Under fjolåret ökade överklagandena från 385 till 403.

Men det lönar sig dåligt att överklaga. Under fjolåret ändrades bara vart tionde beslut  och det var det lägsta nivån någonsin sedan lagen om bostadsanpassningsbidrag infördes 1993.

De senaste två åren har andelen ändrade beslut halverats från den tidigare normala nivån på cirka 20 procent.

Boverket har avgjort 8 tillsynsärenden under 2010. Kommunerna har då fått kritik bland annat mot långa handläggningstider och brister i rutinerna vid överklaganden.

 

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Primass
 • Annons för JAG
 • Annons för Mini Crosser X