Svårt att få en utredning om ADHD

Det kan ta alldeles för lång tid att få genomgå en utredning vid misstanke om ADHD eller annan neuropsykatrisk funktionsnedsättning.
Det anser Riksförbundet Attention som i ett uttalande kräver att regeringen inför en utredningsgaranti.

Organisationen vill ha likvärdig vård över hela Sverige. Köerna till neuropsykiatriska utredningar ringlar sig långa i flera landsting. I vissa landsting kan man inte ens ställa sig i kö eftersom landstingets kriterier för utredning förhindrar det.

Attention kräver att landstingen enas kring riktlinjer om när en patient har rätt att få en utredning och vilket stöd som ska erbjudas då man kommer fram till en diagnos.

Om ett landsting inte snabbt kan göra en utredning och ge stöd ska patienten kunna få second opinion, utredning och behandling gjord i annat landsting utan att själv behöva stå för kostnaden, skriver Attention.