”Svårt att skydda kvaliteten på LSS om makten flyttas till EU”

Jag vill inte ta risken att kompromissa med övriga EU-länder om funktionshinderfrågor. Det kan bli svårt att motivera vår höga kvalitet i jämförelse med andra länder, skriver David Lega (KD) i denna debattartikel.

Samtidigt som Socialdemokraterna begraver LSS-frågan i en ny utredning driver deras Europaparti, S&D, fortsatt på för en stegvis förflyttning av makten över välfärdsfrågorna till EU-nivå.

Jag är uppriktigt orolig över utvecklingen och funderar på vad som står näst på tur. Det vore en katastrof om EU även började lagstifta inom funktionshinderområdet. Hur skulle det påverka framtiden, inte minst för LSS?

 

 

Det är lätt att undra om regeringen förstår hur enormt mycket LSS betyder för många människor med funktionsnedsättning.

Förhoppningsvis inser Stefan Löfven att långt ifrån alla har möjlighet att vara så aktiva som i TV4-programmet ”Vinnarskallar”, som är en slags version av ”Mästarnas mästare” – fast med paraidrottare.

Det är ett fantastiskt program och det är imponerande att se deltagarna tävla i bland annat cykling, armgång och surfslalom.

Men det är farligt om det växer fram en bild av att alla människor med funktionsnedsättning har möjlighet att klara sig utan större hjälp. Inte minst vore det förödande om tankesättet spred sig till synen på LSS, som redan har drabbats otroligt hårt av nedskärningar och passivitet.

Assistenter är avgörande för att många paraidrottare ska kunna idrotta

”Vinnarskallar” visar alla, inte minst barn och ungdomar, att det är möjligt för människor att leva ett aktivt liv utifrån sina förutsättningar. Detta trots ibland till synes oövervinnerliga hinder.

Människor med funktionsnedsättning har fortfarande svårt att bli sedda och hörda. Därför är det minst sagt uppfriskande att TV4 satsar på en programidé som ger ett unikt perspektiv. Men vi får inte glömma att för många paraidrottare har assistenter och ledsagare varit avgörande för att de har kunnat börja idrotta överhuvudtaget. På samma sätt är LSS en förutsättning för att många människor med funktionsnedsättning ska kunna ha en aktiv fritid.

I många familjer är det en omöjlighet att ovanpå en redan hårt pressad vardag hinna med träningar och tävlingar för barnet med funktionsnedsättning. För dem är ledsagare eller assistans ett måste för att barnet ska kunna ta sig till och från idrottshallen, genomföra träningspass, och få hjälp med på- och avklädning och dusch.

Att jag har tävlingssimmat och att jag idag är politiker gör att jag ofta möts av uppfattningen att jag är självständig. Men sedan jag var 21 år har jag levt med assistenter. Utan dem hade jag aldrig kunnat leva det självständiga liv jag gör idag. Jag hade inte ens fått på mig mina byxor på morgonen, än mindre kunnat jobba eller kandidera till europaparlamentet. Jag är självständig tack vare min assistans, inte utan den.

Därför är det förödande att se alla de barn som de senaste åren har fått sin assistans eller ledsagning bortryckt har ofta också förlorat möjligheten att träna upp sin kropp så att de kan bli lite mer självständiga från sina föräldrar, och sedan mer självständiga i livet i stort. Det är en förlust för hela samhället, men framför allt för de barn och unga som har blivit utan en aktiv fritid och ett friare liv.

Det finns uppenbar risk att EU vill påverka funktionshinderpolitiken

Mot bakgrund av detta är det även oroande att Socialdemokraterna så starkt påhejar den så kallade sociala pelaren, som är en slags politisk programförklaring för mer välfärdspolitik på EU-nivå. Stefan Löfven var själv värd för det sociala toppmötet i Göteborg 2017 då stats- och regeringschefer godkände pelaren. Sedan dess har vi sett flera överstatliga lagstiftningsförslag från Kommissionen inom välfärdsområdet.

Om EU lägger sig i bland annat familjepolitik, socialförsäkringssystem och arbetsrätt, vad säger att det stannar där? Det finns en uppenbar risk att EU kommer att vilja påverka även medlemsländernas funktionshinderpolitik. Vi kan aldrig gå med på att LSS ska utformas i kompromisser med 28 medlemsländer.

EU skapades inte för att bli en överstatlig europeisk välfärdsstat och Kristdemokraterna är en röst för att riva upp beslutet om den sociala pelaren. Som kandidat till Europaparlamentet går jag till val på ett EU som håller rätt fokus. EU ska ägna sig åt frågor som bäst hanteras på EU-nivå, såsom mänskliga rättigheter och klimathotet, men också förbättrad handel och organiserad brottslighet.

Vi har mycket att vara stolta över, även om mycket kan bli bättre. Men om funktionshinderfrågor lyfts in i den sociala pelaren kommer det att bli ännu svårare att motivera vår höga kvalitet i jämförelse med andra europeiska länder.

Det är inte en risk jag är villig att ta och jag kommer aldrig att acceptera att Sverige kompromissar med övriga Europa rörande funktionshinderfrågor.

Det är dags för Sverige att ha en europaparlamentariker i rullstol.

David Lega
En av Kristdemokraternas toppkandidater i EU-valet

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *