Svårt fälla någon för assistansfusk

Det kan bli oerhört svårt för myndigheterna att fälla någon för bidragsbrott med assistansersättning. Den slutsatsen drar man inom RBU sedan Örebro tingsrätt nyligen friade 15 av 17 åtalade.

Enligt domen är det klarlagt att de åtalade har tagit emot assistansersättning utan att ha utfört någon assistans, skriver RBU i ett pressmeddelande. Ändå kan de enligt tingsrätten inte fällas för bidragsbrott eftersom det inte kan uteslutas att någon annan person har utfört assistansen.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, reagerar med förvåning över den friande domen och räknar med att den överklagas till högre instans.

– Våra medlemmar med legitima behov av personlig assistans är de största offren vid alla former av missbruk med assistansmedel. Därför välkomnar vi myndigheternas satsningar för att få bukt med de problem som finns, säger Henrik Petrén, förbundsjurist på RBU.

Han menar att domen självklart kan vara riktig utifrån hur lagen är skriven. Och i så fall kommer en hovrättsprövning också att leda till en friande dom.

– Men uppenbarligen har åklagaren sett det som att den här situationen täcks av bestämmelsen om bidragsbrott, i annat fall hade inte åtal väckts, säger Petrén.

– Jag tror inte heller att lagstiftaren har avsett att det ska vara straffritt att ta emot stora summor assistansersättning utan att utföra assistans. Om domstolsprövningarna i slutändan visar att det finns en lucka i lagen kommer regeringen sannolikt vilja förändra den så att liknande fall blir straffbara i framtiden, säger Henrik Petrén.

RBU har många medlemmar med omfattande behov av assistans. Samtidigt som organisationen vill ha bort allt fusk är oron stor bland medlemmarna för att Försäkringskassa och kommuner ska dra ned på assistansen.

– Det är viktigt att myndigheterna kan beivra eventuell brottslighet, men lika viktigt är att bryta den trend av strängare bedömningar av assistansbehov som just nu drabbar många människor över hela Sverige, säger Agnetha Vikenger, RBU:s ordförande.