Arbetsmarknad och funktionsnedsättning – 2023 års siffror

Var tredje person med funktionsnedsättning har känt sig diskriminerade i arbetslivet på grund av sin funktionsnedsättning. Det visar en undersökning som SCB har gjort och som publicerades 28 april 2023.

I den här artikeln återger vi nyckeltal och beskrivningar från SCB:s rapport ”Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2022” som publicerades i april 2023.

37 procent med nedsatt arbetsförmåga upplever diskriminering

SCB:s statistik anger att 32 procent av personer med funktionsnedsättning har utsatts för diskriminering i arbetslivet i samband med sin funktionsnedsättning. Bland personer med nedsatt arbetsförmåga har 37 procent upplevt någon typ av diskriminering.

– Av de typer av diskriminering i samband med funktionsnedsättning som undersökts är det vanligast att inte ha fått ett jobb man sökt, som man haft tillräckliga meriter för, säger Marc Doppelbauer, analytiker på SCB.

Bara 52 procent har arbete

Bara varannan person (52 procent) med funktionsnedsättning har jobb. För personer med funktionsnedsättning som medför ”nedsatt arbetsförmåga” har endast 44 procent jobb. Arbetslösheten är därmed nästan dubbelt så hög som för befolkningen i övrigt. För övrig befolkning är andelen sysselsatta 81 procent, enligt SCB.

Siffrorna för arbetslöshet visar liknande skillnader. År 2022 var andelen arbetslösa bland personer med funktionsnedsättning 17 procent jämfört med 8 procent i den övriga befolkningen. Bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är arbetslösheten 20 procent.

Andel sysselsatta bland personer med funktionsnedsättning med och utan nedsatt arbetsförmåga samt i övriga befolkningen. Kvinnor och män. År 2022. Procent.
Andel sysselsatta bland personer med funktionsnedsättning med och utan nedsatt arbetsförmåga samt i övriga befolkningen. Kvinnor och män. År 2022. Procent. Från SCB:s rapport.

Färre arbetar heltid eller har företag

En lägre andel sysselsatta personer med funktionsnedsättning arbetar heltid jämfört med sysselsatta i den övriga befolkningen, 61 procent respektive 82 procent. Andelen som arbetar heltid är lägre bland kvinnor än bland män, liksom i övriga befolkningen. 

Företagandet är också lägre bland sysselsatta personer med funktionsnedsättning jämfört med sysselsatta i den övriga befolkningen. Samma gäller för fast anställning. 

Vad gäller yrken, så arbetar sysselsatta personer med funktionsnedsättning i högre utsträckning inom service, omsorgs och försäljning, administration och kundtjänst än sysselsatta i den övriga befolkningen. Personer med funktionsnedsättning har i mindre utsträckning arbete med krav på fördjupad högskolekompetens och i chefsyrken. 

Sysselsättningsgraden är 3–4 procent för de som har LSS-boende

SCB har för första gången undersökt sysselsättning och inkomster för personer med bostad enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

25 600 personer i åldrarna 16–64 år hade LSS-bostad år 2021. Det motsvarar 0,3 procent av kvinnorna och 0,5 procent av männen i befolkningen.

Enligt SCB:s register över befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) var andelen sysselsatta bland personer i bostad med särskild service 3 procent för kvinnor och 4 procent för män under november 2021. 93 procent av kvinnorna och 90 procent av männen hade arbetsmarknadsstatus ”sjuk”.

Personer i bostad med särskild service hade en lägre medianinkomst än befolkningen. Medianinkomsten under 2021 var 148 000 kr för kvinnor och 147 000 kr för män. Inkomstspridningen i gruppen var liten. Det beror i första hand på att sjuk- och aktivitetsersättning utgör en stor del av inkomsten för de flesta av dem som har bostad med särskild service.

Hur många har funktionsnedsättning?

Andelen personer som 2022 uppskattas ha en funktionsnedsättning var 10 procent.

I den här gruppen tycker 71 procent att funktionsnedsättningen medför nedsatt arbetsförmåga. Bland kvinnor är det vanligare att man tycker att den medför nedsatt arbetsförmåga.

Enligt SCB är det en högre andel inrikes födda än utrikes födda som har en funktionsnedsättning, 12 procent jämfört med 8 procent. 

Till funktionsnedsättning räknas bland annat nedsatt syn eller hörsel, tal- eller röstproblem, rörelsenedsättning, allergi eller psykisk funktionsnedsättning, diabetes, hjärt-/lungproblem, mag-/tarmsjukdom, psoriasis, epilepsi och dyslexi.

LÄS MER: Lars Lööw jagar nya vägar till arbete för personer med funktionsnedsättning

 

2 kommentarer

 1. Hej på er alla.
  Jag misstänker att det
  räcker med en diagnos för att bli
  motarbetad på arbetsmarknaden.
  Det betyder inte att du fungerar sämre
  som människa. Det är ofta
  snarast tvärtom.

  Mvh PK .

 2. https://disabledrefugeeswelcome.se/2023/04/vart-andra-referensgruppsmote-resurssloseri-att-bara-anstalla-sadana-som-liknar-en-sjalv/

  Vårt andra referensgruppsmöte: ”Resursslöseri att bara anställa sådana som liknar en själv”

  ”Diskriminering i anställningsprocessen
  Varför offentlig sektor är sämre än privata på att anställa personer med funktionsnedsättning
  Att man i kommuner och på myndigheter har mycket dålig koll på vilka lagar som gäller, och att man i värsta fall själva hittar på.
  Det var några av frågorna som diskuterades på projektets andra referensgruppsmöte.”

  Kolla in denna länken vad man skriver om arbetslösa som har en funktionsnedsättning eller variation.

Funktionen för kommentarer är stängd.