Svea hovrätt idag: Nekad försäkring är diskriminering

Mamman får vårdbidrag för sin dotter. Därför vägrade försäkringsbolaget en sjukförsäkring.
Diskriminering, anser Svea hovrätt, som dömer If Skadeförsäkring att betala 150 000 kronor i skadestånd.

– En viktig dom eftersom den innebär att försäkringsbolag måste ta individuella hänsyn när de gör bedömningar av vilka som ska beviljas försäkring, säger Ulrika Dietersson, processförare på DO, Diskrimineringsombudsmannen.

Stockholms tingsrätt har tidigare gått på försäkringsbolagets linje – att man inte måste bevilja någon försäkring för personer som har vårdbidrag.

Men Svea hovrätt har alltså motsatt uppfattning och slår fast att det är diskriminering att neka försäkring med motiveringen att det finns vårdbidrag.

Det är DO som drivit fallet och hävda att det är diskriminering när familjens ärende inte prövades individuellt. I och med det fick kvinnan och dottern aldrig en rättvis chans att teckna en viktig försäkring.

Flickan som nekades försäkring har en hörselnedsättning sedan födseln men hör med hjälp av hörapparat och talar obehindrat. Mamman får vårdbidrag från Försäkringskassan på grund av merkostnader.