Svenska barn i lyckat test av ”diabetesvaccin”

Bioteknikföretaget Diamyd tror att en ny vaccinliknande metod kan komma att användas för att behandla barn med diabetes. Det svenskamerikanska företaget presenterar hoppfulla resultat av en mindre studie.

Studien har gjorts på ett preparat som ska hjälpa kroppens eget immunförsvar att försvara sig mot det enzym som förstör insulincellerna i bukspottkörteln, skriver Svenska Dagbladet.

Det kroppsegna enzymet GAD bidrar till att immunförsvaret förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Den processen ligger framför allt bakom typ-1 diabetes som främst drabbar barn. Företaget Diamyds idé är att man injicerar GAD i barn som fått diabetes för att få barnets immunförsvar att producera antikroppar mot GAD. Detta ska minska angreppet på de insulinproducerande cellerna.

Nu visar resultat från en mindre förberedelsestudie att ”vaccinet” möjligen har effekt. 70 svenska barn med diabetes har ingått i studien och hälften har fått preparatet, andra hälften har getts overksam vätska. Nu säger företaget att deras studie visar att barnen som fått GAD-preparatet kunnat producera dubbelt så mycket insulin som de andra. Samtidigt som man påpekar att insulinproduktionen generellt gick ner i båda grupperna.

Diamyd är positiva, men professor Björn Beerman på svenska Läkemedelsverket säger till Svenska Dagbladet att studien är väldigt osäker. Man har använt sig av för få patienter, haft för kort uppföljningstid, opublicerade data går inte att kontrollera och företaget har inte presenterat en vetenskaplig rapport som går att studera.
En större studie krävs innan man säkert kan säga om detta i framtiden kan bli ett nytt alternativ för diabetessjuka barn.